Neurochirurgie

Neurochirurgie

Neurochirurgie je lékařský obor, který se zabývá onemocněními a poruchami nervového systému včetně mozku, páteře, míchy a periferních nervů.

Mepilex® Border Post-OpExudation Level: High

Mepilex® Border Post-Op je pooperační krytí vše v jednom, které účinně...

Mepore® Film & PadExudation Level: Low

Mepore® Film & Pad je transparentní krytí odpuzující tekutiny, viry i bakterie...

ProcedurePak®

Zákaznické sety na zakázku ProcedurePak® obsahují všechny jednorázové komponenty...

Více informací

Jak umýt celé tělo

Mytí celého těla znamená důkladné umytí celého těla od hlavy až k patě...

Jak umýt ruce

Hands are a source of and vehicle for transmitting microorganisms. An effective...

Návod k navlékání operačních rukavic

Technika výměny kontaminované rukavice za asistence druhé osoby   //   Zakrytá...