Oční chirugie

Oční chirugie

Oční chirurgie se zabývá výkony prováděnými na oku. Oko je velmi zranitelný orgán a vyžaduje mimořádnou péči před, během i po chirurgickém zákroku. Typické postupy mohou zahrnovat širokou škálu v různých oblastech včetně laserových operací (k nejčastějším výkonům patří operace šedého zákalu, glaukomu a refrakční vad).

ProcedurePak®

Zákaznické sety na zakázku ProcedurePak® obsahují všechny jednorázové komponenty...

Operační plášt BARRIER® Ultimate

BARRIER® Vám pomůže zajistit lepší péči pro více pacientů.Všechny výrobky...

Více informací

Jak umýt celé tělo

Mytí celého těla znamená důkladné umytí celého těla od hlavy až k patě...

Jak umýt ruce

Hands are a source of and vehicle for transmitting microorganisms. An effective...

Návod k navlékání operačních rukavic

Technika výměny kontaminované rukavice za asistence druhé osoby   //   Zakrytá...