Znalostní oblast pro zdravotnické pracovníky | Mölnlycke Health Care

Užitečné informace

Management vysoce viskózního exsudátu

Exudate management je důležitou součástí péče o rány. Exsudát je normální proces hojení ran, ale kliničtí lékaři specializující se na ošetřování ran ukazují, že exudate management je jednou z největších výzev pro dosažení nejlepšího klinického...

Krytí jako prevence

Mepilex® Border Sacrum může být přínosem pro vaše programy prevence vzniku dekubitů získaných v nemocnici, neboť během nošení dokáže rozložit střižné síly i tlak, snížit tření a vyrovnat mikroklima. Funguje následovně. Pět funkčních...

Prof. Nick Santamaria: Je strategie použití krytí Mepilex® Border Sacrum a Mepilex® Heel v rámci prevence klinicky účinná?

Společnost Mölnlycke Health Care ve spolupráci s předními světovými experty uspořádala 17. května mimořádně přínosné symposium zaměřené na prevenci vzniku dekubitů během kongresu European Wound Management Association (EWMA) v dánské Kodani. Jedním z...

Splňujete požadavky směrnice 2010/32/EU?

Směrnice Rady 2010/32/EU nabyla účinnosti dne 11. května 2013. Splňujete její požadavky? Společnost Mölnlycke Health Care vám může pomoci požadavky směrnice splnit a nabízí vám veškerou podporu, kterou potřebujete k tomu, abyste zajistili maximální...

ProcedurePak® a Směrnice EU Sharps

Zajistěte maximální bezpečnost pro operační týmy a pacienty správným výběrem komponentů a dodržováním požadavků Směrnice EU Sharps (pro prevenci poranění ostrými předměty) pomocí setů ProcedurePak®.Společnost Mölnlycke Health Care nabízí...