Úspěšná léčba s technologií Safetac | Mölnlycke Health Care

Diabetické vředy na nohou

Úspěšná léčba s technologií Safetac

Autor : Mölnlycke Health Care, prosince 19 2011Publikováno v: Diabetické vředy na nohou

Níže jsou vysvětleny výhody použití krytí s technologií Safetac® při ošetřování diabetických vředů na nohou. Hodnocení různých druhů krytí s technologií Safetac bylo předmětem několika případových studií provedených na sedmi pacientech s diabetickými vředy na nohou. V závislosti na rozdílných požadavcích na ošetření jednotlivých ran byly vybrány produkty Mepilex® Lite, Mepilex® Heel, Mepilex®, Mepilex® Border Lite, Mepitel®, Mepilex® Transfer a Mepilex® Ag. V každém z případů bylo u krytí s technologií Safetac zjištěno, že dokáže překonat klinické problémy související s těmito obtížně zhojitelnými ranami a že napomáhá hojení rány.

Meuleneire F.: Management of diabetic foot ulcers using dressings with
Safetac: a review of case studies. Wounds UK, 2008. 4, 4: 16–30.


Rojas V., Villar A. R., Benlloc C. et al.: Tratamiento de ulceras diabeticas
aposito antimicrobiano, absorbente y con tecnologia de suave silicona. Plakátová prezentace na VII. Simposio Nacional Úlceras por Presión y Heridas Crónicas, Tarragona, Španělsko, 2008. V nekomparativní observační studii hodnotící účinnost a bezpečnost krytí Mepilex® Ag v rámci ošetřování diabetických vředů na nohou a pooperační léčby osteomyelitidy související se syndromem diabetické nohy bylo zjištěno, že krytí s obsahem stříbra se snadno používá, je tvárné, přizpůsobivé a vhodné pro aplikaci kdekoli na noze. V některých případech bylo shledáno, že krytí Mepilex® Ag přispělo ke zmírnění tlaku. Příznivá hojivá reakce byla hlášena u 10/12 ran (tj. průměrná doba hojení 57,4 dne).


Žádné nežádoucí příhody hlášeny nebyly. Autoři se zabývají významem výběru krytí jako adjuvans v léčbě infekce, jež udržuje prostředí rány vlhké, umožňuje kontrolu exsudátu s cílem zabránit maceraci okolí rány, umožňuje výměnu plynů, izoluje ránu, pacientovi poskytuje pohodlí, minimalizuje bolest, lze ho snadno odstranit bez poškození granulující tkáně a perilesionální kůže a je cenově dostupné. Na základě získaných zkušeností autoři uvádí, že krytí Mepilex® Ag všechny tyto požadavky splňuje.

References

Quintana Marreto, Y., Aragion Sanchez, J. Experiencia de un aposito de
espuma absorbente con plata en el pie diabetico complicado. Metas
Enfermeria 2011;14:1,18–25

Sdílet