Ošetřování popálenin | Mölnlycke Health Care

Péče o popáleniny

Ošetřování popálenin

Autor : Mölnlycke Health Care, ledna 9 2012Publikováno v: Péče o popáleniny

Ošetřování popálenin – úloha krytí s technologií Safetac

Popáleniny jsou mimořádně bolestivé, často vysoce traumatické a mohou vést ke vzniku trvalých jizev, znetvoření nebo dokonce k úmrtí. Jejich ošetřování je závislé na množství, hloubce a závažnosti popálenin a zda se jedná o povrchová, dílčí nebo hluboká poranění. Hlavními cíli při ošetřování popálenin je odstranit mrtvou tkáň, podpořit hojení, zabránit infekci rány a ztrátě štěpu, zachovat funkci dotčené části těla a dosáhnout co nejrychlejšího zavření rány.

Po více než třicet let se standardně používalo ošetření pomocí SSD (Silver sulphadiazine – sulfadiazin stříbrný). Byla však zaznamenána řada vedlejších účinků léčby (leukopenie, přecitlivělost, alergické reakce, změna zbarvení spodiny rány, odpor mikroorganismů a bolestivost během aplikace a odstraňování)4, a proto by byla vítaná alternativní účinná metoda léčby.

Mepilex®Ag se ukázal být ve srovnávací náhodné kontrolované studii vynikající alternativou vůči SSD při léčbě nepříliš hlubokých popálenin5. Ve studii zahrnující 101 subjektů (Mepilex Ag, n=49; SSD, n=51) bylo dosaženo míry uzdravení 71,7 % versus 60,8 % při závěrečné vizitě, a počet výměn krytí byl 2,2 versus 12,4 ve skupinách léčených pomocí Mepilex Ag a SSD. Výrazný rozdíl byl v hodnocení bolestivosti, ve prospěch Mepilex Ag, kdy bylo dosaženo hodnot p=0,018 při aplikaci krytí a p=0,048 při nošení krytí. Celkové náklady na léčbu byly 309 dolarů (Mepilex Ag) a 513 dolarů (SSD).

Ve dvou srovnávacích studiích s SSD Mepitel® rovněž vykázal výrazně rychlejší hojení, méně použitých krytí (p<0,05), menší tvorbu strupů (p<0,05), menší bolestivost při výměně krytí (p<0,05) a výrazně nižší střední denní nemocniční poplatky ve srovnání s SSD. Mepitel® úspěšně podporoval hojení rány a používal se snadno a relativně bezbolestně. Byla hlášena rovněž použití dalších krytí s technologií Safetac® při ošetřování popálenin, včetně Mepitel® One, Mepilex® Border, Mepilex® Border Lite a Mepilex® Transfer.

 

Kožní štěpy

Kožní štěpy představují chirurgický výkon používaný k rychlému obnovení celistvosti kůže v ranách, které jsou velké a nelze je přímo zašít. Historicky se toto provádělo pomocí přilepení kůže nebo svorek, které se později bolestivě odstraňovaly. Je také možné použít krytí, které by mělo v ideálním případě zabránit mechanickému posunutí, umožnit odvádění exsudátu z rány a přísun antibakteriálních prostředků do rány, a nemělo by přilnout ke štěpu a otevřeným oblastem rány.

Ukázalo se, že Mepitel® je účinnou alternativou ke konvenčnímu fixačnímu krytí u popálenin s nově aplikovanými štěpy. Když byl použit s bavlněnou gázou jako sekundární krytí, odstranění primárního krytí Mepitel® i sekundárního krytí bylo bezbolestné a kombinované s dobrou aplikací štěpu. Bezbolestný výsledek byl rovněž hlášen od 53 % pacientů (n=38), když byl Mepitel® použit v porovnání s parafínovou gázou jako primární krytí (všichni pacienti s gázou zaznamenali nějakou bolest).

Krytí Mepitel® bylo rovněž úspěšně použito místo „převázaných“ krytí u kožních štěpů na dolních končetinách. Tato metoda zahrnuje aplikaci přistehování nebo lepidla kolem okraje kožního štěpu, aplikaci parafínové gázy na štěp, následovanou vrstvou vaty namočené ve fyziologickém roztoku; ta se potom překryje krytím Mepitel® přesahujícím
okraje štěpu o 2–3 cm. Tato metoda má oproti tradičnímu „převázanému“ krytí výhody v tom, že poskytuje nad štěpy homogenní napětí, zabraňuje natržení v místě kožního štěpu a snižuje napětí a možnost poškození měkké tkáně.

Odběrová plocha je místo na těle, ze kterého byla odebrána kůže pro kožní štěp. Ve studii zahrnující 40 pacientů měl Mepilex® Transfer za výsledek snížení počtu bolestivých výměn krytí na odběrových plochách. V případové studii došlo po použití krytí Mepitel® k úplnému zahojení dvou odběrových ploch kožních štěpů bez hlášené bolesti a pokožka v okolí rány zůstala zdravá.

References

1 - Fowler, A. Atraumatic dressings for non-complex burns. Practice Nursing 2006; 17: 4, 193-196.
2 - Wilson, R. Massive tissue loss: burns. In: Acute and Chronic Wounds Nursing Management, 2nd Edition. Bryant, R.A. eds. Mosby, St Louis 2000: 197-220.
3 - Chavez, b. Making the case for using a silicone dressing in burn wound management. Ostomy Wound Manage 2004; 50: 6, 11-12. 7458, 158-160.
4 - White, R., Cooper, R. Silver sulphadiazine: a review of the evidence. Wounds
UK 2005;1: 2, 51-61.
5 - Silverstein, P., Meites, H., Heimbach, D., et al. Soft silicone dressing with silver versus silver sulfadiazine cream in the treatment of partial-thickness burns: a randomised controlled trial. Poster presentation at the European Wound Management Association conference, Geneva, Switzerland, 2010. 49: 9, 44-51.
6 - Bugmann, P., Taylor, S., Gyger, D. A. Silicone-coated nylon dressing reduces healing time in burned paediatric patients in comparison with standard sulfadiazine treatment: a prospective randomized trial. Burns 1998; 24: 7, 609-612.

7 Gotschall, C.S., Morrison, M.I., Eichelberger, M.R. Prospective, randomized study of the efficacy of Mepitel on children with partial-thickness scalds. J Burn Care Rehabil 1998; 19: 4, 279-283.
8 - Beldon, P. Skin grafts 2: management of donor site wounds in the community. Br J Community Nurs 2003; 8: 9 Suppl, 6-14.
9 - Vloemans, A.F., Kreis, R.W. Fixation of skin grafts with a new silicone rubber dressing (Mepitel). Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg 1994; 28: 1, 75-76.
10 - Bache, S.E., Kannan, R.Y., Ralston, D.R. The use of Mepitel instead of tie- over dressing for lower-limb split skin grafts. Eur J Plastic Surg 2008; 31:6,337-338.
11 - Kirsi, M., Rantalahti, R., Jyrki, V. The use of a soft silicone exudate transfer dressing for large donor sites with burn patients. Oral presentation at the 2nd Congress of the World Union of Wound Healing Societies, Paris, France 2004.

Sdílet