Prevence vzniku dekubitů

Úspěšná léčba

Autor : Mölnlycke Health Care, prosince 8 2011Publikováno v: Prevence vzniku dekubitů

Při správném zhodnocení rizik mohou být pacienti s vysokým rizikem vzniku dekubitů snadno identifikováni ještě před jejich vytvořením, v současné době však panuje obecné přesvědčení, že existují situace, v nichž je vznik dekubitů nevyhnutelný. Prostudujte si klíčové součásti léčby dekubitů.

Nahoru

Více informací o léčebných strategiích

Při správném zhodnocení rizik mohou být pacienti s vysokým rizikem vzniku dekubitů snadno identifikováni ještě před jejich vytvořením, v současné době však panuje obecné přesvědčení, že existují situace, v nichž je vznik dekubitů nevyhnutelný.

Nahoru

Klíčové součásti léčby

Klíčové součásti léčby – upraveno podle doporučených postupů Národního poradního panelu pro dekubity a Evropského poradního panelu pro dekubity. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington D. C., National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009.1

 • Proveďte klasifikaci vředu za použití validovaného nástroje, tým zdravotnických pracovníků poučte o specifických technikách vyžadovaných při ošetřování pacientů s tmavší barvou kůže a o nutnosti odlišení od ostatních ran
 • Provádějte hodnocení a monitorujte hojení, přičemž stav vředu posuzujte nejméně jednou týdně, proces hojení monitorujte pomocí validovaného nástroje a v případě, že hojení neprobíhá dle očekávání, upravte léčebný postup
 • Zajistěte, aby byly posouzeny nutriční požadavky a aby byly plněny prostřednictvím nutriční podpory a dietního specialisty
 • Provádějte hodnocení bolesti, k níž může docházet během zákroků i v klidovém režimu, použijte validovaný nástroj pro hodnocení bolesti, jako např. vizuální analogovou škálu
 • Zajistěte, aby byly zavedeny odpovídající strategie ulevující od bolesti
  Nástroje pro hodnocení bolesti jsou k dispozici v sekci věnované zvyšování povědomí o bolesti na
  www.less-pain.com
 • Vyberte vhodný podpůrný povrch a při polohování vždy zohledněte specifické požadavky pacientů v kritické péči, pacientů s poraněním míchy a obézních pacientů
 • Vyberte vhodné krytí podle specifické povahy konkrétní rány a s ohledem na úroveň exsudace, stav spodiny rány, infekci, místo výskytu i stav okolní kůže. Jelikož pro optimální hojení je zcela zásadní vlhké prostředí, při výběru dejte přednost krytí, které nabízí minimalizaci
  bolesti a traumatu, jako např. měkkému silikonovému krytí
 • Proveďte hodnocení infekce a zahajte její léčbu
 • Zvažte použití speciálních terapií, jako např. podtlakové terapie ran
Nahoru

Hodnocení dekubitů

Různé charakteristiky dekubitů jsou velmi důležité, a to z hlediska pochopení hloubky a stupně poškození tkáně, ale i definování principů péče včetně výběru vhodného krytí.

Posoudit je třeba následující aspekty:

 • Stádium
 • Umístění
 • Velikost (délka, šířka hloubka)
  (užitečná může být fotografie)
 • Výskyt poddolování
 • Výskyt píštěle nebo tunelu
 • Přítomnost nekrotické tkáně nebo strupu
 • Přítomnost granulující tkáně
 • Exsudát
 • Bolest – je nezbytné provedení hodnocení bolesti a zavedení strategií ulevujících od bolesti
 • Stav kůže v okolí rány

References

 1. National Pressure Ulcer Advisory Panel a European Pressure Ulcer Advisory Panel. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington D. C., National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009
 2. Bibliometric Analysis of Pressure Ulcer research. JWOCN, 37(6), 627–632, Hong-Lin Chen et al., 2010
 3. Medical Device related pressure ulcers in hospitalised patients. International Wound Journal, 7(5), 358–365, Black J. M. et al., 2010
 4. WOCN Society. Professional Practice Manual 3rd Edition, Appendix D Prevalence and Incidence: A Toolkit for Clinicians, Mt. Laurel N. J., 2005 3. Dressing related pain in patients with chronic wounds: an international patient perspective. Price P. et al., International Wound Journal, 2008
 5. International Guidelines: Pressure ulcer prevention: prevalence and incidence in context. A consensus document. Londýn, MEP Ltd, 2009
 6. Pressure Ulcer Prevalence Monitoring Project: Summary report on the Prevalence of Pressure Ulcers. EPUAP Review, ročník 4, číslo 2, 2002
 7. Results of nine international pressure ulcer surveys: 1989–2005. Ostomy Wound Management, 54(2). Vangilder C. et al., 2008
 8. Prevalence of pressure ulcers in Canadian healthcare settings. Ostomy/Wound Management. 50(10):22–38. Woodbury M. G., Houghton P. E., 2004
 9. Prentice J. L., Stacey M. C., Pressure ulcers: the case for improving prevention and management in Australian health care settings. Primary Intention 2001, 9: 111–12027
 10. A Cross-sectional Descriptive Study of Pressure Ulcer Prevalence in a Teaching Hospital in China Zhao G, Ostomy Wound Manage. 2010 únor, 56(2):38–42
 11. Factors affecting healing of Pressure ulcers in Korean Acute Hospital. Sung Y. H. et al., WOCN, leden 2011
 12. Description of pressure ulcers pain at rest and at dressing change. Szor J. K., JWOCN, 26(3):115–120, 1999
 13. Pressure ulcer pain suffering; issues in a multi centre pain prevalence, Nixon J. et al. Ústní prezentace na výroční konferenci EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel), Birmingham, Velká Británie, 2010
 14. Reaching for the moon: achieving zero pressure ulcer prevalence. J Wound Care 18(4): 137–44, Bales I., Padwojski A., 2009
 15. The cost of pressure ulcers in the UK: Age and Ageing, 33: 230–235, Bennett G. et al., 2004
 16. Legal Issues in the Care of Pressure Ulcer Patients: Key Concepts for Healthcare Providers – A Consensus Paper from the International Expert Wound Care Advisory Panel. 23(11):493–507, listopad, Fife C. et al., 2010
 17. Centers for Medicare & Medicaid Services. Proposed Fiscal Year 2009 Payment, Policy Changes for Inpatient Stays in General Acute Care Hospitals. Dostupné na: http://www.cms.hhs.gov/apps/media/press/factsheet.asp?Counter=3045&intNumPerPage=10&checkDate=&checkKey=&srchType=1&numDays=3500. Zpřístupněno 13. května 2008.
 18. Centers for Medicare & Medicaid Services. Medicare Program; Proposed Changes to the Hospital Inpatient Prospective Payment Systems and Fiscal Year 2009 Rates; Proposed Changes to Disclosure of Physician Ownership in Hospitals and Physician Self-Referral Rules; Proposed Collection of Information Regarding Financial Relationships Between Hospitals and Physicians; Proposed Rule. Federal Register. 2008;73(84):23550. Dostupné na: http://edocket.access.gpo.gov/2008/pdf/08-1135.pdf
 19. Hospitalisation related to pressure ulcers among adults 18 years and over. Agency for Healthcare Research and Quality, Statistical Brief #64, 2006
 20. Interprofessional Management of Complex Continuing Care Patient Admitted with 18 Pressure Ulcers. Baker T. et al., Ostomy Wound Management, únor 2011
 21. Pressure Ulcer Classification; Differentiation between pressure ulcers and moisture lesions. EPUAP Review 6(3), Defloor T. et al., 2005
 22. Wound Dressing Shear Test Method (Bench) Providing Results Equivalent to Humans, Bill B. et al. Plakátová prezentace na kongresu EPUAP, Oporto, 2011.
 23. Wound Dressings, Measuring the Microclimate They Create, Call E., orální prezentace na kongresu EPUAP, Oporto, 2011
 24. Dressings can prevent pressure ulcers: fact or fallacy? The problem of pressure ulcer prevention. Wounds UK, 5(4) str. 61–64, Butcher M. et al., 2009
 25. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing: květen/červen 2007 – ročník 34 – číslo 3S – str. S67 doi: 10.1097/01.WON.0000271036.00057.f8 Scientific and Clinical Abstracts From the 39th Annual Wound, Ostomy and Continence Nurses Annual Conference, Salt Lake City, Utah, June 9–13, 2007: Research Abstracts: Wound-Evidence-Based Interventions
 26. Shear A contributory factor in pressure ulceration. Prezentace určená pro kliniky a další odborníky, www.npuap.org, zpřístupněno 14. 12. 2009
 27. Temperature-modulated pressure ulcers: a porcine model. Arch Phys Med Rehabil. 76(7):666–73, Kokate J. Y. et al., 1995
Sdílet

Krytí jako prevence
Krytí jako prevence

Mepilex® Border Sacrum může být přínosem pro vaše programy prevence...

Video s pokyny k použití Mepilex® Border...
Video s pokyny k použití Mepilex® Border Sacrum

Nové video s pokyny k použití Mepilex® Border Sacrum  

Prof. Nick Santamaria: Je strategie použití...
Prof. Nick Santamaria: Je strategie použití krytí Mepilex® Border Sacrum a Mepilex® Heel v rámci prevence klinicky účinná?

Společnost Mölnlycke Health Care ve spolupráci s předními světovými...