Hodnocení dekubitů

Různé charakteristiky dekubitů jsou velmi důležité, a to z hlediska pochopení hloubky a stupně poškození tkáně, ale i definování principů péče včetně výběru vhodného krytí.

Posoudit je třeba následující aspekty:

 • Stádium
 • Umístění
 • Velikost (délka, šířka hloubka)
  (užitečná může být fotografie)
 • Výskyt poddolování
 • Výskyt píštěle nebo tunelu
 • Přítomnost nekrotické tkáně nebo strupu
 • Přítomnost granulující tkáně
 • Exsudát
 • Bolest – je nezbytné provedení hodnocení bolesti a zavedení strategií ulevujících od bolesti
 • Stav kůže v okolí rány