Klíčové součásti léčby

Klíčové součásti léčby – upraveno podle doporučených postupů Národního poradního panelu pro dekubity a Evropského poradního panelu pro dekubity. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. Washington D. C., National Pressure Ulcer Advisory Panel, 2009.1

 • Proveďte klasifikaci vředu za použití validovaného nástroje, tým zdravotnických pracovníků poučte o specifických technikách vyžadovaných při ošetřování pacientů s tmavší barvou kůže a o nutnosti odlišení od ostatních ran
 • Provádějte hodnocení a monitorujte hojení, přičemž stav vředu posuzujte nejméně jednou týdně, proces hojení monitorujte pomocí validovaného nástroje a v případě, že hojení neprobíhá dle očekávání, upravte léčebný postup
 • Zajistěte, aby byly posouzeny nutriční požadavky a aby byly plněny prostřednictvím nutriční podpory a dietního specialisty
 • Provádějte hodnocení bolesti, k níž může docházet během zákroků i v klidovém režimu, použijte validovaný nástroj pro hodnocení bolesti, jako např. vizuální analogovou škálu
 • Zajistěte, aby byly zavedeny odpovídající strategie ulevující od bolesti
  Nástroje pro hodnocení bolesti jsou k dispozici v sekci věnované zvyšování povědomí o bolesti na
  www.less-pain.com
 • Vyberte vhodný podpůrný povrch a při polohování vždy zohledněte specifické požadavky pacientů v kritické péči, pacientů s poraněním míchy a obézních pacientů
 • Vyberte vhodné krytí podle specifické povahy konkrétní rány a s ohledem na úroveň exsudace, stav spodiny rány, infekci, místo výskytu i stav okolní kůže. Jelikož pro optimální hojení je zcela zásadní vlhké prostředí, při výběru dejte přednost krytí, které nabízí minimalizaci
  bolesti a traumatu, jako např. měkkému silikonovému krytí
 • Proveďte hodnocení infekce a zahajte její léčbu
 • Zvažte použití speciálních terapií, jako např. podtlakové terapie ran