Více informací o léčebných strategiích

Při správném zhodnocení rizik mohou být pacienti s vysokým rizikem vzniku dekubitů snadno identifikováni ještě před jejich vytvořením, v současné době však panuje obecné přesvědčení, že existují situace, v nichž je vznik dekubitů nevyhnutelný.