Zahřívání pacienta

O podchlazení pacienta

Autor : Mölnlycke Health Care, března 29 2012Publikováno v: Zahřívání pacienta

Podchlazení v průběhu operace, neboli perioperační hypotermie, nastává tehdy, když před chirurgickým výkonem, v jeho průběhu anebo po něm výrazně poklesne teplota tělesného jádra. Jedná se o běžnou, ale preventabilní komplikaci chirurgických výkonů, k níž nejčastěji dochází po podání celkové anestezie. Z klinických studií i zkušeností praktických lékařů je více než zřejmé, že pacientům velmi prospívá zahřívání před operací, v jejím průběhu a po ní.

V důsledku podchlazení v průběhu operace se vyhlídky pacientů zhoršují a narůstá i incidence infekcí v místě chirurgického výkonu, srdečních komplikaci, ale i běžnějších komplikací v podobě krvácení. Dalšími důsledky spojenými s perioperační hypotermií jsou stres a nepohodlí pacienta, zvýšení nákladů na léčbu a prodloužená doba hospitalizace. Předoperační zahřátí pacienta, jehož cílem je zvýšit tělesnou teplotu a snížit její pokles při zákroku, jakož i aktivní zahřívání v samotném průběhu zákroku účinně zabraňují podchlazení v průběhu operace.

Teplota lidského těla kolísá

Normální rozsah teploty lidského těla se mění v závislosti na rychlosti metabolismu jedince: čím je vyšší (rychlejší), tím vyšší je normální tělesná teplota, čím je metabolismus pomalejší, tím nižší je normální tělesná teplota (normotermie).

K dalším faktorům, jež mohou ovlivňovat tělesnou teplotu jedince, patří konkrétní denní doba anebo část těla, kde se teplota měří. Tělesná teplota je nižší ráno, díky nočnímu odpočinku, a vyšší v průběhu noci, v důsledku svalové aktivity a příjmu potravy během předchozího dne. Teplota v různých částech těla je také odlišná.

Proč dochází ke kolísání tělesné teploty?

Běžnými příčinami zvýšené teploty jsou vyšší teplota okolního prostředí, příjem potravy a fyzická aktivita. Nejúčinnější způsob, jak tělo může snížit teplotu, je pocení. Maximální objem produkovaného potu může činit až 5 litrů za den. Teplotu lze také snížit rozšířením povrchových cév.

Nejčastější příčinou snížení tělesné teploty je chladné prostředí. V takovém případě může tělo zvýšit teplotu třesem. Také může zúžit periferní cévy, čímž omezí množství krve proudící v periferních částech těla – tímto způsobem je chladu vystaven menší objem krve a tělo se více zahřeje.

Jak dochází k podchlazení?

Podchlazení, neboli hypotermie, může být důsledkem působení okolního prostředí či traumatických poranění, ale i (nežádoucích) reakcí pacienta na léčbu, jež může zahrnovat anestezii, neurochirurgický zákrok, indukovanou hypotermii (např. během kardiologického zákroku, kdy dochází k ochlazení srdce nebo i celého těla pacienta za účelem zpomalení metabolismu a snížení spotřeby kyslíku), medikaci a ventilaci.

Hypotermický stav se pohybuje v rozmezí od mírného až po těžký. Mírnou hypotermii (tělesná teplota od 35,0 do 35,9 °C) většina lidí snáší a není spojována s výraznou morbiditou ani mortalitou. Míra úmrtnosti u pacientů postižených střední hypotermií (tělesná teplota od 34,0 do 34,9 °C) je odhadována na 21,0 % a u závažné hypotermie je ještě vyšší (teplota tělesného jádra < 33,9 °C). Navzdory léčbě v nemocnici se úmrtnost u střední či vážné hypotermie blíží 40 procentům.

Co může způsobit podchlazení?

 • Pacient ležící na studeném operačním lůžku
 • Ztráta tepla únikem z otevřených tělních dutin
 • Vystavení pacienta studenému prostředí v předoperačních prostorách a na operačním sále
 • Snížení tepla generovaného metabolismem (tj. žádná svalová aktivita)
 • Podávání antimikrobiálních kožních přípravků a intravenózních tekutin zahřátých na pokojovou teplotu
 • Podávání různých forem anestezie (vazodilatace)
 • Podávání různých léčiv (např. přípravku midazolam)

Účinky podchlazení

Účinky hypotermie jsou úměrně závislé na poklesu teploty. Při poklesu tělesné teploty o 1 °C se rychlost metabolismu snižuje až o 10 %.
Existuje zvýšené riziko komplikací:

 • Vyšší výskyt infekcí
 • Krvácení – srážlivost krve je závislá na enzymech (enzymy musí mít optimální teplotu pro svou činnost) a teplota ovlivňuje i funkci krevních destiček
 • Zpomalené hojení rány
 • Snížení dodávek kyslíku do tělních tkání, což může ohrozit činnost srdce (infarkt a poruchy rytmu) a mozku (infarkt = mrtvice)
 • Zpomalený metabolismus – také v důsledku podaných léčiv (léků) a jejich prodlouženého působení
 • Třes

Kdo je nejvíce ohrožen?

Zdraví lidé jsou vybaveni mechanismem, který reguluje vnitřní teplotu těla ve velmi úzkém rozsahu. Tento mechanismus však ještě není plně vyvinut u kojenců a malých dětí.

U starších lidí nedokáže jejich tělo roztahovat a stahovat cévy tak jako u lidí mladšího věku, proto jsou velmi mladí a velmi staří lidé náchylnější k podchlazení (a také k opačnému stavu, jímž je zvýšená tělesná teplota, neboli hypertermie). Kromě toho mohou normální tělesnou termoregulaci ovlivňovat i některé zdravotní stavy.

Další skupinu osob se zvýšeným rizikem podchlazení tvoří pacienti s traumatickými poraněními. Čím závažnější je poranění, tím vyšší je pravděpodobnost výskytu komplikace v podobě hypotermie. K podchlazení ve skutečnosti dochází u 21 až 66 % všech pacientů s traumatickým poraněním a často je spojováno s horší prognózou přežití.

Podchlazení lze předejít

Účinné a průběžné zahřátí pacienta pomáhá omezit riziko podchlazení.

Sdílet

Klinická studie hodnotící bezpečnost...
Klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost přikrývky BARRIER® EasyWarm®

Klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost aktivní...

Webový seminář Warming Update 2013
Webový seminář Warming Update 2013

Podchlazení v průběhu operace patří mezi běžné vedlejší...

Návod k použití BARRIER® EasyWarm®+
Návod k použití BARRIER® EasyWarm®+

Naučte se používat BARRIER EasyWarm+ aktivní samozahřívací...

Návod k použití BARRIER® EasyWarm®
Návod k použití BARRIER® EasyWarm®

Použití samozahřívací přikrývky BARRIER® EasyWarm®...