Řešení pro chirurgické výkony a ošetřování ran | Mölnlycke Health Care

Řešení Mölnlycke Health Care

Méně bolesti a utrpení – bezpečnější a efektivnější chirurgická péče

Společnost Mölnlycke Health Care je předním dodavatelem jednorázových operačních výrobků a produktů pro ošetřování ran. Naše řešení i výrobky znamenají méně bolesti pro pacienty a bezpečnější a účinnější operační postupy pro zdravotnické pracovníky.

Nabízíme řešení pro méně bolesti při ošetřování ran, efektivitu na operačním sále, zahřívání pacienta a prevenci infekce.

Méně bolesti a utrpení – bezpečnější a efektivnější chirurgická péče

Léčebný přístup k ošetřování ran

Řešíme nejnáročnější problémy, s nimiž se dnes zdravotničtí pracovníci potýkají

Naše řešení: Prevence a léčba dekubitů, diabetické vředy na nohou, bércové vředy, řešení pro péči o popáleniny a radioterapii

Léčebný přístup k ošetřování ran

Dosáhněte úspory času i nákladů na operačním sále

Jedním z nejnáročnějších úkolů současných vedení nemocnic je uvolnit zdroje potřebné k zajištění kvalitní péče o pacienty a zároveň dodržet napjatý rozpočet. Společnost Mölnlycke Health Care přichází s řešením, které dokáže výrazně zvýšit efektivitu operačních sálů i jejich využití.

Zjistěte, jak vám Mölnlycke může pomoci dodržet rozpočet a přitom uvolnit zdroje potřebné k poskytování lepší zdravotní péče většímu počtu pacientů.

Přečtěte si více informací o našich řešeních pro zvýšení efektivity na operačním sále

Dosáhněte úspory času i nákladů na operačním sále

Rizika a důsledky hypotermie

Podchlazení v průběhu operace, neboli perioperační hypotermie, nastává tehdy, když před chirurgickým výkonem, v jeho průběhu anebo po něm výrazně poklesne teplota tělesného jádra. Jedná se o běžnou, avšak preventabilní komplikaci chirurgických výkonů, k níž nejčastěji dochází po podání celkové anestezie.

Přečtěte si více informací o našem řešení pro zahřívání pacienta.

Rizika a důsledky hypotermie

Naše řešení

Snadné a účinné zahřívání pacienta

Snadné a účinné zahřívání pacienta

Účinné a průběžné zahřívání pacienta pomáhá omezit riziko podchlazení. Omezuje výskyt infekce v místě chirurgického výkonu a další komplikace, včetně úzkosti pacientů a doby zotavení. Znamená to větší obrat pacientů a úsporu zdrojů. Více o tomto

Naše řešení Rizika a důsledky hypotermie

Řešení pro popáleniny

Řešení pro popáleniny

Popáleninám lze účinně předcházet. Přesto představují globální problém v oblasti veřejného zdraví, neboť k popáleninám nejčastěji dochází v domácím prostředí nebo na pracovišti. V roce 2004 utrpělo závažné popáleniny vyžadující lékařské ošetření témě Více o tomto

Naše řešení Nákladová efektivita s krytím Mepilex® Ag

Efektivita na operačním sále

Efektivita na operačním sále

V době seškrtávání státních rozpočtů a snižování úhrad je valná většina vedení nemocnic nucena hledat způsoby, jak dosáhnout úspory nákladů. Více o tomto

Naše řešení Méně odpadu – více ekologických výhod , Sety ProcedurePak® šité na míru a Naše řešení all inclusive pro optimalizaci efektivity na operačním sále

Prevence infekce

Prevence infekce

Více než 1,4 milionu lidí je pravidelně postihováno infekcemi souvisejícími se zdravotní péčí (healthcare associated infections – HCAIs) a výsledná cena – ať už se jedná o zbytečné utrpení pacientů nebo o ekonomická hlediska – je vskutku vysoká. Více o tomto

Naše řešení

Dekubity – prevence a léčba

Dekubity – prevence a léčba

Dekubity – odhaduje se, že tento nejčastější typ nákladných, ale preventabilních průvodních jevů poskytované péče stojí zdravotnická zařízení 10 288 USD na každý výskyt. Více o tomto

Naše řešení