Efektivita na operačním sále

Naše řešení all inclusive pro optimalizaci efektivity na operačním sále

Se sety ProcedurePak® a souvisejícími službami poskytovanými společností Mölnlycke Health Care může vaše nemocnice dosáhnout efektivnějšího využití času až o 59 procent. Zajištění vyšší efektivity na operačním sále pro nás znamená komplexní řešení, které v sobě zahrnuje prvotřídní kvalitu, produkty zvyšující bezpečnost, řešení v oblasti dodávek a logistiky, jakož i průběžnou podporu a školení za účelem posílení produktivity na operačním sále.

Komplexní řešení

Efektivněji vynaložený čas i náklady

Vylepšené logistické procesy

Jak zvýšit produktivitu na operačním sále – prokazatelné zvýšení efektivity

Mezinárodní studie vedená profesorem Michaelem Greilingem a zahrnující nemocnice v Německu, Francii, Velké Británii a Švédsku zaznamenala výrazný nárůst efektivity na operačním sále po zavedení setů ProcedurePak®. Celková úspora času dosáhla 59 procent, a to nejen na operačních sálech, nýbrž napříč celým řetězcem od objednávek materiálu až po likvidaci odpadu.

Mezi výhodami, které zavedení setů ProcedurePak® společnosti Mölnlycke Health Care nemocnicím přineslo, byla zmiňována podstatná úspora času i nákladů a spokojenější personál. Také bylo zjištěno, že řešení v podobě obecného treje je nedostačující, jelikož proces kompletace treje je pro dosažení optimální efektivity naprosto klíčový. Každý na míru sestavený trej musí obsahovat správné komponenty v odpovídající kvalitě i množství. Pokud tomu tak není, produktivita na operačním sále klesá.

Mölnlycke Health Care zaměstnává profesionály s rozsáhlými zkušenostmi z práce na operačních sálech, kteří se podílejí na vývoji trejů i jejich úpravách, aby bylo zaručeno optimální složení setů ProcedurePak®. Díky více než 10 000 jedinečných konfigurací našich setů ProcedurePak® a více než 4 milionům trejů dodaných každý rok jsme lídrem evropského trhu.

NoImage

(mm:ss)

Reference

  1. Greiling M.: A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Údaje prezentované na kongresu European Association of Hospital Managers (Evropské asociace ředitelů nemocnic), září 2010 (plakát).
  2. Údaje o prodejích, 2012
Sdílet

Sety ProcedurePak® šité na míru

Sety na zakázku obecně šetří čas. Nicméně dalšího zvýšení efektivity můžete dosáhnout v rámci celé nemocnice. ProcedurePak® je na míru šité,...

Méně odpadu – více ekologických výhod

Zvyšování efektivity na operačních sálech jde ruku v ruce se zaváděním ekologické politiky v nemocnicích. Jedním ze stavebních bloků zvyšování...