Řešení pro zahřívání pacienta | Mölnlycke Health Care

Řešení pro zahřívání pacienta

Snadné a účinné zahřívání pacienta

Účinné a průběžné zahřívání pacienta pomáhá omezit riziko podchlazení. Omezuje výskyt infekce v místě operačního výkonu a další komplikace, včetně úzkosti pacientů a doby zotavení. Znamená to větší obrat pacientů a úsporu zdrojů.

Efektivní řešení pro zahřívání pacienta

Aktivní samozahřívací přikrývky BARRIER® EasyWarm® BARRIER® EasyWarm®+ je efektivním řešením pro zahřátí pacienta v prostředí operačního sálu, obzvláště díky předehřívání pacienta, které napomáhá zamezit typickému poklesu teploty v důsledku teplotních ztrát vyvolaných anestezií v redistribuční fázi. Po vybalení a rozložení se přikrývka působením vzduchu během 30 minut sama zahřeje na průměrnou teplotu 44 °C, kterou si udrží až 10 hodin.

Aktivní samozahřívací přikrývka pomáhá zabránit podchlazení, díky snadné a rychlé přípravě i jednoduchému použití k účinnému zahřátí pacienta před operací, v jejím průběhu i po ní.

Dlouhodobě udržuje teplotu

Klinická studie provedená za účelem hodnocení bezpečnosti a účinnosti přikrývky BARRIER® EasyWarm® ukázala, že použití přikrývky pomáhá předcházet podchlazení.

Rizika a důsledky hypotermie

Podchlazení je běžným a známým průvodním jevem operace, k němuž může dojít před chirurgickým zákrokem, v jeho průběhu nebo po něm....

BARRIER® EasyWarm®

BARRIER® EasyWarm®

Účinné a průběžné zahřátí pacienta pomáhá omezit riziko podchlazení. Omezuje výskyt infekce v místě chirurgického výkonu a další komplikace, včetně úzkosti pacientů, a zkracuje dobu zotavení. Znamená to větší obrat pacientů a úsporu zdrojů.  Aktivní samozahřívací...

BARRIER® EasyWarm®+

BARRIER® EasyWarm®+

Přikrývka BARRIER® EasyWarm®+ dosáhne provozní teploty přibližně za 30 minut a udržuje průměrnou teplotu 44 °C až 10 hodin. Teplota pokožky pod jední zahřívacím polštářkem dosáhne maximálně hodnoty 42 °C.

Reference

1. Klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost aktivní samozahřívací přikrývky použité k prevenci podchlazení. Data v souboru. 2012.

Sdílet