Řešení pro snížení rizika neúmyslné perioperační hypotermie | Mölnlycke Health Care

Zahřívání pacienta

Rizika a důsledky hypotermie

Podchlazení, neboli hypotermie, je běžným, avšak závažným průvodním jevem chirurgických výkonů. Může k němu dojít před operací, v jejím průběhu nebo po ní a jejím důsledkem může být:

  • Zvýšené riziko zdravotních komplikací, včetně srdečních příhod krvácení s větším rizikem morbidity
  • Zvýšené riziko infekce v místě chirurgického výkonu
  • Další nutná léčba a prodloužený pobyt v nemocnici, což znamená vyšší náklady
  • Větší nepohodlí a úzkost pacienta

Ekonomické důsledky hypotermie

U pacientů s mírnou hypotermií je třikrát vyšší riziko vzniku infekce v místě chirurgického výkonu než u pacientů s normální teplotou. Dojde-li u pacienta k infekci v místě chirurgického výkonu, vede to k vyšším nákladům na jeho léčbu i k prodlouženému pobytu v nemocnici. Konzervativní odhad nákladu na každou infekci v místě chirurgického výkonu je 2 391 GBP/2 650 EUR.

V případě perioperačního zahřátí pacienta lze incidenci infekce v místě chirurgického výkonu snížit o 25 až 30 %, což může nemocnici přinést možnou úsporu nákladů.

Reference

  1. Barash P. G. (ed). ASA Refresher Courses in Anesthesiology. 1993; 21: Ch 7.
  2. Inadvertent perioperative hypothermia. Costing report implementing NICE guidance. NICE clinical guideline 65.2008.

 

Sdílet