O nás

Kvalita

Mölnlycke Health Care celosvětovou reputaci pro produkty, které jsou bezpečné, kompatibilní, snadno použitelné, spolehlivé a efektivní - pověst zajišťujeme díky naší vášni pro kvalitu a produktové zodpovědnosti.

Snažíme se neustále zlepšovat svůj výkon tak, abychom vždy plnili a dokonce překonávali požadavky našich zákazníků, pacientů, kteří používají naše výrobky, ale i státních orgánů na všech trzích, na nichž působíme.

Management systému jakosti

Máme přísný systém řízení kvality procesů a stále intenzivněji se zaměřujeme na to, abychom zaručili stabilní úroveň kvality a bezpečnosti našich produktů napříč celým zásobovacím řetězcem. Tam jsou aktivní interní protokoly na místě pro řízení rizik a interního auditu. Vedle našich globálních procesů, každý z našich stránek místní systém jakosti, stejně jako pracovníky, kteří odpovídají za řízení a dodržování místních kvalit.
Nastavili jsme podrobné standardy kvality také pro naše dodavatele - vymezení toho, co očekáváme, pokud jde o dodací lhůty, technické specifikace a kvalitu.

Certifikace a registrace

V oblasti zajišťování kvality jsme zavedli řadu klasifikačních a registračních procesů, včetně procesů požadovaných normami ISO 9001, ISO 13485 a BSI, máme rovněž zavedeny aktivní interní postupy pro řízení rizik a interní audity, jakož i globální kodex chování, který upravuje a vymezuje standardy chování našich zaměstnanců.  

Kodex chování

Máme globální kodex chování, který upravuje vysoké etické standardy, které očekáváme od našich zaměstnanců. Naše dodavatelská norma se týká toho, co očekáváme od našich dodavatelů, co se týče lidských práv, životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví.


Naše manažerka pro integritu produktů v Malajsii, paní Ooi, je opravdový pedant, co se kvality týče. Přepečlivě dbá na to, aby byla nafouknutím odzkoušena neporušenost každé vyrobené chirurgické rukavice Biogel®. Právě díky lidem, jako je ona, určuje Mölnlycke standardy úrovně ochrany chirurgických rukavic. Podívejte se na paní Ooi v akci.

Kodex chování

Jako mezinárodní společnost jsme zejména povinni respektovat, propagovat a dodržovat principy etické a společenské odpovědnosti spojené s lidskými právy, pracovištěm a pracovními podmínkami, nediskriminovat, prosazovat rovnoprávnost a udržovat... Přečtěte si více o našem kodexu chování.

Kontakt

Kontakty naleznete v adresáři společnosti

V případě produktové reklamace nebo ohlášení nežádoucí události použijte, prosím, formulář Hlášení nežádoucích událostí

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel: +420 221 890 517 
Fax: +420 224 817 582

 


 

Kontaktní formulář