Kodex chování

Prosazujeme vysoké etické standardy

Jako mezinárodní společnost jsme zejména povinni respektovat, propagovat a dodržovat principy etické a společenské odpovědnosti spojené s lidskými právy, pracovištěm a pracovními podmínkami, nediskriminovat, prosazovat rovnoprávnost a udržovat vztahy s okolním světem.

Kodex chování společnosti Mölnlycke Health Care představuje soubor základních norem a kritérií, které:

  • jsou v souladu se zavedenými mezinárodními standardy a pravidly
  • splňují potřeby i očekávání zákazníků
  • posilují naše klíčové hodnoty, kterými jsou vášeň, vzdělávání a integrita
  • platí pro všechny, kdo pracují v Mölnlycke Health Care anebo s ní spolupracují

Jako velká společnost a významný odběratel máme možnost pozitivně ovlivňovat pracovní podmínky a prosazovat práva zaměstnanců v závodech našich hlavních dodavatelů. S našimi dodavateli aktivně spolupracujeme na tom, aby byla vždy zohledňována lidská práva, zdraví a bezpečnost. Tento způsob práce je pevně zakotven v našich procesech a klíčem k úspěchu je úzký kontakt, který udržujeme s našimi dodavateli.

Stejně tak dbáme na důkladné prověřování všech našich nových partnerů. V oddílu formuláře hodnocení dodavatele, věnovaném našemu kodexu chování, musí potenciální dodavatelé z Asie, Jižní Ameriky, Afriky i východní Evropy zodpovědět otázky zaměřené na dodržování lidských práv, zdraví a bezpečnosti ve svých závodech.

STÁHNOUT:  

Kodex chování  Stáhnout: Zpráva o udržitelném rozvoji 2013 

 


Jana Dohnalová, která pracuje jako technička kvality v České republice, nám všem ukázala, že dodržovat náš kodex chování znamená konat v situaci, kdy se setkáte s jeho možným porušováním. Když v údajně prázdných sudech našla zhruba 100 litrů lepidla, sama sudy na paletovém vozíku jeden po druhém naklonila, aby z nich vylila zbytek lepidla a dodavatel je tak mohl bez problémů recyklovat. Její jednoduché a přitom ekologicky zodpovědné řešení umožnilo Mölnlycke Health Care využít lepidlo, které by jinak skončilo jako odpad. Janina iniciativa dokazuje, že je možné dosáhnout rovnováhy mezi potřebami společnosti a ochranou životního prostředí. Někdy je to prostě o všímavosti.

Kontakt

Kontakty naleznete v adresáři společnosti

V případě produktové reklamace nebo ohlášení nežádoucí události použijte, prosím, formulář Hlášení nežádoucích událostí

Mölnlycke Health Care, s.r.o.
Hájkova 2747/22
130 00 Praha 3
Česká republika

Tel: +420 221 890 517 
Fax: +420 224 817 582

 


 

Kontaktní formulář