Bezlatexové operační rukavice Biogel®

Skinsense® Biogel®

Sterilní, nepudrované operační rukavice bez latexu určené pro ty, u kterých hrozí riziko vzniku alergie na proteiny obsažené v přírodním gumovém latexu nebo u kterých je tato alergie známá a samozřejmě také pro ty, jejichž pacienti trpí alergií na proteiny přírodního latexu nebo u nich existuje podezření na alergii a nebo je u nich alergie známá. Rukavice připomínají latex co se týče přiléhavosti, pocitu při kontaktu s kůží a pohodlí, jsou však vyrobeny ze zvláštního syntetického elastomeru. Obsahují velmi nízký poměr urychlovačů, což ještě více snižuje riziko vzniku alergických reakcí IV.typu.

 

 

Více informací

Návod k navlékání operačních rukavic

Technika výměny kontaminované rukavice za asistence druhé osoby   //   Zakrytá...