Alginátové/čisticí produkty/gely

Alginátové/čisticí produkty/gely

Produkty používané k debridementu ran, které přispívají k efektivnímu managementu exsudátu a zvlhčují suché rány.

Alginátové/čisticí produkty/gely

ExufiberExudation Level: High

Exufiber® je sterilní netkané krytí vyrobené z vysoce savých vláken polyvinylalkoholu....

Melgisorb® PlusExudation Level: Medium

Melgisorb® Plus je měkké sterilní krytí s obsahem alginátu sodnovápenatého,...

Mesalt®Exudation Level: Medium

Mesalt® podporuje čištění středně až vysoce exsudujících ran, včetně ran...

Normlgel®

Gel, který dodává vlhkost a vytváří tak optimální podmínky pro hojení.   Produktový...