Antimikrobiální krytí – Mepilex® Transfer Ag

První antimikrobiální kontaktní vrstva rány na světě s technologií Safetac® pro méně bolestivou výměnu krytí

Krytí může buď bránit přirozenému procesu hojení rány, nebo mu pomáhat. Mepilex® Transfer Ag s technologií Safetac® je krytí přinášející řadu výhod, jež je určeno pro slabě až vysoce exsudující rány a v prvé řadě myslí na pacienta. Je klinicky ověřeno, že Safetac u pacientů minimalizuje stres a bolest. Mepilex Transfer Ag účinně odvádí exsudát do druhé vrstvy a zároveň zabraňuje mikrobiálnímu růstu. Tím vším napomáhá nerušenému hojení.

 

Produktový list ke stažení

Technologie Safetac® pro minimální traumatizaci tkání a pro zmírnění stresu i bolesti  u pacienta

Přizpůsobivé krytí, které se ideálně hodí na obtížně ošetřitelné oblasti

Účinně odvádí exsudát do druhé vrstvy a současně poskytuje prodloužený antimikrobiální účinek

Inaktivuje celou řadu mikroorganismů

Rychlý nástup antimikrobiálního účinku během pouhých 30 minut 

Prodloužený antimikrobiální účinek až po dobu 14 dní

Kdy Mepilex® Transfer Ag použít

Mepilex® Transfer Ag

05:10
(mm:ss)

Jako kontaktní vrstva rány je Mepilex® Transfer Ag dostatečně flexibilní, aby vytvořil optimální kombinaci krytí ran různého druhu i úrovně exsudace. Vzhledem k tomu, že žádná rána není stejná, je nabízen v několika různých rozměrech, které lze snadno zastřihnout podle tvaru a velikosti rány. Krytí zkombinujte s druhou absorpční vrstvou odpovídající úrovni exsudace. U krytí Mepilex® Transfer Ag i druhé svrchní vrstvy vždy ponechte dostatečně velký okraj k pokrytí okolní kůže. Zafixujte např. pomocí produktu Tubifast®. Mepilex® Transfer Ag lze ponechat na místě a vyměnit pouze druhou vrstvu. Účinně absorbuje a odvádí exsudát do druhé absorpční vrstvy, zároveň minimalizuje traumatizaci okolní kůže i bolest pociťovanou pacientem při výměně krytí.

 

Intervaly výměn

Mepilex® Transfer Ag lze ponechat na místě až 14 dní v závislosti na pacientovi, stavu rány a okolní kůže, případně podle zavedené klinické praxe. Je určen ke krátkodobému použití v délce maximálně 4 týdnů. V případě dlouhodobého použití je doporučeno posouzení lékařem.
 

Možnosti použití

Mepilex® Transfer Ag je určen k použití na slabě až vysoce exsudující rány, včetně obtížně ošetřitelných oblastí, u nichž je žádoucí antimikrobiální účinek: traumatické rány (USA), popáleniny II. stupně, vředy na noze, dekubity, chirurgické rány (odběrové plochy) a maligní rány (trhy SE).
 

1. White R. et al.: Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
2. Waring P. et al.: An evaluation of the skin stripping of wound dressing adhesives. Journal of Wound Care, 2011.
3. Dykes P. J. et al.: Effect of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. Journal of Wound Care, 2001.
4. Meaume S. et al.: A study to compare a new self adherent soft silicone dressing with a self adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003.
5. Feili F. et al.: Retention capacity. Plakátová prezentace na konferenci EWMA (European Wound Management Association), Lisabon, Portugalsko, 2008.
6. Wiberg A. B. et al.: Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Plakátová prezentace na 3. kongresu WUWHS (World Union of Wound Healing Societies), Toronto, Kanada, 2008.
7. Upton D. et al.: The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Předloženo a schváleno ke zveřejnění. Journal of Wound Care, 2012.
8. White R.: A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
9. Plakáty prezentované na zasedání CAWC (Canadian Association of Wound Care), Kanada, 2013.

Upozornění
 • Krytí Mepilex Transfer Ag by mělo být používáno pod dohledem kvalifikovaného zdravotnického pracovníka.
 • Nepoužívejte u pacientů se známou přecitlivělostí na stříbro nebo jinou složku krytí.
 • Kliničtí pracovníci/zdravotníci by měli brát zřetel na to, že o dlouhodobém a opakovaném použití krytí s obsahem stříbra, zejména u dětí a novorozenců, jsou velmi omezené údaje.
 • Mepilex Transfer Ag může způsobit dočasné odbarvení spodiny rány a okolní kůže.
 • V případě klinické infekce Mepilex Transfer Ag nenahrazuje systémovou terapii ani jinou přiměřenou léčbu infekce.
 • Nepoužívejte Mepilex Transfer Ag během radioterapie nebo podobných vyšetření, jako např. RTG, ultrazvuku, diatermie nebo magnetické rezonance.
 • Zamezte kontaktu s elektrodami nebo vodivými gely používanými při elektronických měřeních, např. při elektrokardiografickém (EKG) a elektroencefalografickém vyšetření (EEG).
 • Nepoužívejte Mepilex Transfer Ag společně s oxidačními činidly, jako jsou roztoky chlornanu nebo peroxidu vodíku.
 • Interakce čisticích prostředků v kombinaci s krytím Mepilex Transfer Ag nebyla kromě fyziologického roztoku nebo vody prokázána.
 • Interakce krytí Mepilex Transfer Ag s topickou léčbou nebyla prokázána.
 • Pouze pro vnější použití.
 • Nepoužívejte opakovaně. Při opakovaném použití se účinnost výrobku může snížit a může dojít ke křížové kontaminaci.
 • Sterilní. Nepoužívejte, pokud je vnitřní obal poškozen nebo otevřen před použitím. Znovu nesterilizujte.
 • Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. V případě použití po uplynutí expirační doby nelze vlastnosti výrobku zaručit.
 
Krytí Mepilex Transfer Ag je nabízeno v mnoha rozměrech.
 
Informace o nabízeném sortimentu naleznete na webových stránkách pro vaši zemi.
Sdílet

Doporučené produkty

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex® Ag je pěnové krytí určené pro středně exsudující akutní či chronická...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag je pěnové krytí vše v jednom, které je určeno pro středně...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Transfer
Mepilex® Transfer

Mepilex® Transfer umožňuje vertikální přenos exsudátu do sekundárního absorpčního...

Mepitel<sup>&reg;</sup>
Mepitel®

Mepitel® je šetrná a přitom účinná kontaktní vrstva rány s unikátní technologií...

Mepitel<sup>&reg;</sup> One
Mepitel® One

Mepitel® One je šetrná a přitom účinná kontaktní vrstva rány s unikátní...

Mextra<sup>&reg;</sup> Superabsorbent
Mextra® Superabsorbent

Unikátní 4vrstvé složení krytí Mextra® Superabsorbent (viz obrázek) pracuje...

Více informací

Jak použít Mepilex® Transfer Ag

Jak použít Mepilex® Transfer Ag Před aplikací krytí vždy ránu vyčistěte....

Mepilex® Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag je antimikrobiální krytí...

Mepilex® Ag
Mepilex® Ag

Mepilex® Ag je pěnové krytí určené pro středně exsudující akutní či chronická...

Melgisorb® Ag
Melgisorb® Ag

Hrozí-li vysoké riziko infekce, je krytí Melgisorb® Ag nejlepší volbou....

Mepilex® Border Ag
Mepilex® Border Ag

Mepilex® Border Ag je pěnové krytí vše v jednom, které je určeno pro středně...