Pěnové krytí – Mepilex® Border Sacrum

Pěnové krytí vše v jednom, které je určeno k ošetření dekubitů a jiných akutních či chronických poranění v sakrální oblasti

Mepilex® Border Sacrum je pěnové krytí vše v jednom, u něhož je prokázáno, že minimalizuje bolest u pacienta a traumatizaci rány i okolní kůže. Vyznačuje se třemi hlavními designovými rysy: dokonale se přizpůsobí anatomii sakrální oblasti zabraňuje vzniku dekubitů a vytváří optimální podmínky pro hojení u středně až vysoce exsudujících dekubitů i jiných ran v sakrální oblasti, jako např. po chirurgickém vyjmutí pilonidální cysty.

Mepilex® Border Sacrum účinně absorbuje a zadržuje exsudát a udržuje prostředí rány vlhké. Vrstva Safetac® utěsní okraje rány, čímž zabraňuje úniku exsudátu na okolní kůži a minimalizuje riziko macerace. Vrstva Safetax zaručuje výměnu krytí bez poškození rány nebo okolní kůže a bez působení další bolesti pacientovi.

Mepilex® Border Sacrum může být přínosem pro vaše programy prevence vzniku dekubitů získaných v nemocnici, neboť během nošení dokáže rozložit střižné síly i tlak, snížit tření a vyrovnat mikroklima. Retenční, redistribuční a absorpční vrstvy pomáhají udržovat optimální hladinu vlhkosti a snižovat riziko popraskání. Tyto vrstvy se významně podílejí na rozptýlení střižného napětí a rozložení tlaku. Technologie Safetac® přichází do přímého kontaktu s kůží. Elastické krytí rozptyluje střižné síly, čímž přispívá k prevenci vzniku dekubitů a umožňuje jeho přemístění po posouzení stavu kůže.
 

Produktový list ke stažení

Pomáhá předcházet vzniku dekubitů

Měkké a přizpůsobivé krytí je speciálně určeno pro sakrální oblast

Minimalizuje bolest a trauma při výměně krytí

Nabízí spojení vynikající regulace a retence tekutin pro efektivní management exsudátu s menším rizikem macerace

Kdy Mepilex® Border Sacrum použít

Mepilex® Border Sacrum použijte k ošetření středně až vysoce exsudujících ran, jako jsou dekubity nebo rány po chirurgickém vyjmutí pilonidální cysty. Jelikož Mepilex® Border Sacrum udržuje prostředí rány vlhké, podporující debridement, velikost rány se zpočátku může zvětšit. Je to normální jev a je třeba s ním počítat.

Součást prevence vzniku dekubitů
Klinická hodnocení prokázala, že Mepilex® Border Sacrum zabraňuje vzniku dekubitů. Krytí lze aplikovat profylakticky na oddělení urgentního příjmu či intenzivní péče, případně před déletrvajícími chirurgickými zákroky. Bylo prokázáno, že oproti nepoužití krytí, ale i ve srovnání s konkurenčními produkty Mepilex® Border Sacrum výrazně ovlivňuje čtyři externí faktory, které mohou přispět ke vzniku dekubitů, neboť rozkládá střižné napětí i tlak, snižuje tření a udržuje optimální mikroklima. Jako doplněk obvyklých postupů a strategií pro prevenci vzniku dekubitů může účinně zabránit jejich vzniku. Použití krytí v rámci profylaktické terapie však nevylučuje nutnost dále rozvíjet a dodržovat komplexní postupy prevence vzniku dekubitů.

Safetac® znamená méně bolesti a stresu při výměně krytí
Technologie Safetac® razantně snižuje míru bolesti i poškození tkáně během výměny krytí. Krytí s vrstvou Safetac® se nepřilepí k vlhké ráně. Utěsní okraje rány, čímž zabrání maceraci, přitom nestrhává kůži a udržuje v ráně optimální mikroklima. Znamená to méně bolesti, méně stresující výměnu krytí, potažmo i rychlejší proces hojení.

Mepilex® Border Sacrum použijte:

  • K prevenci vzniku dekubitů
  • K ošetření středně až vysoce exsudujících ran v sakrální oblasti, jako jsou dekubity
  • Pro vynikající regulaci a retenci tekutin a tím i efektivní management exsudátu s menším rizikem macerace
  • Pro snížení nákladů, rychlejší hojení a méně bolestivosti pro pacienty
Sdílet

Doporučené produkty

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border Sacrum Ag
Mepilex® Border Sacrum Ag

Mepilex® Border Sacrum Ag je antimikrobiální krytí se všemi vlastnostmi...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border je pěnové krytí vše v jednom, u něhož je prokázáno, že...

Více informací

Jak použít Mepilex® Border Sacrum

Jak použít Mepilex® Border Sacrum Před aplikací krytí vždy ránu vyčistěte....

Prevence a léčba dekubitů

Dekubity – odhaduje se, že tento nejčastější typ nákladných, ale preventabilních...

Mepilex® Border Flex
Mepilex® Border Flex

Mepilex® Border Flex je pěnové krytí vše v jednom, které je určeno pro obtížně...

Mepilex® Border Post-Op
Mepilex® Border Post-Op

Mepilex® Border Post-Op je pooperační krytí vše v jednom, které účinně...

Mepilex® Heel
Mepilex® Heel

Mepilex® Heel je speciálně tvarované pěnové krytí, které je určeno k ošetření...

Lyofoam® Max
Lyofoam® Max

Lyofoam® Max je vysoce absorpční krytí. Skládá se z polyuretanové pěny...

Mepilex® Border Lite
Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite je tenké pěnové krytí vše v jednom s technologií Safetac®,...

Mepilex® Lite
Mepilex® Lite

Mepilex® Lite je tenké pěnové krytí určené pro slabě exsudující akutní...

Mepilex®
Mepilex®

Mepilex® je pěnové krytí, které je vhodné pro celou řadu ran, jako např....

Mepilex® Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border je pěnové krytí vše v jednom, u něhož je prokázáno, že...

Mepilex XT
Mepilex XT

Mepilex® XT je měkké a vysoce přizpůsobivé pěnové krytí se speciálním vzorem...