Mepilex® XT

Vysoce přizpůsobivé pěnové krytí pro zvládání hustého, viskózního exsudátu

Mepilex® XT je měkké a vysoce přizpůsobivé pěnové krytí1 se speciálním vzorem na kontaktní straně, které účinně zvládá především hustý exsudát a udržuje vlhké prostředí v ráně. Vrstva Safetac® uzavírá okraje rány, brání prosakování exsudátu na okolní kůži, čímž se minimalizuje riziko macerace1-3. Vrstva Safetac® zajišťuje, že krytí může být měněno bez poškození rány nebo okolní kůže a nevystavuje pacienta další bolesti.

Dosud žádné pěnové krytí si s tímto typem hustého exsudátu nedokázalo poradit. Tím se velmi snižoval komfort a pohodlí mnoha pacientů. Především těch, kteří to nejvíce potřebují - pacientů s chronickými secernujícími ranami jako jsou bércové vředy.

Mepilex® XT absorbuje více exsudátu a rychleji, než jakákoli jiná pěnová krytí. Díky unikátní struktuře pěny dokáže zvládnout i hustý, viskózní exsudát a odvádí jej pryč z lůžka rány. Pro klinickou praxi to znamená méně převazů, minimalizace rizika úniku tekutiny a následné macerace a především jednodušší léčebný režim.

 

Produktový list ke stažení

Atraumatický pro ránu a okolní kůži - neruší hojení rány

Méně bolestivý při převazech - méně stresu pro pacienty1-5-6

Efektivně zvládá jakýkoli exsudát - vhodný pro všechny secernující rány 

Vysoce pohodlný - zlepšuje komfort pacienta během nošení 

Oblasti použití

NoImage

(mm:ss)

Mepilex® XT je navržen pro široké spektrum secernujících akutních a chronických ran ve všech fází hojení, jako jsou:

 • bércové vředy
 • dekubity
 • onkologické rány

 

 

 

 

 

References:

1. Meuleneire F and Fostier A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam
dressing. Poster presentation. WUWHS, 2008
2.Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
3. Fluid handling and retention properties with Viscous test Fluid Mepilex XT, Report
No. 20130104-004/ 20121012-004/20130515-001/20130814-004(MHC).
4. Fluid handling and retention properties Mepilex XT: Report no. 20130123-006/20121107-014/20130729-001 (SMTL).
5. Upton D and Solowiej K. The impact of atraumatic vs conventional dressings on pain and
stress. J Wound Care. 2012 May; 21(5):209-215
6. White R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK. 2008; 4(1):14-22

 • Minimizes maceration, absorbs both low and high viscosity exudate2,6
 • Can be used in all exuding wound healing stages
 • Minimizes pain and trauma at dressing changes3,5,7
 • Promotes patient comfort
 • Well suited for use under compression bandages1,2
 • Can remain in place for several days depending on the condition of the wound7,8
 • Can be cut to suit various wound shapes and difficult-to-dress locations
 • Stays in place allowing for "hands-free" application of compression or retention bandages2
 • Can be lifted and adjusted without losing its adherent properties
 • Non-sensitising9
 1. Fluid handling and retention properties Mepilex XT: Report no. 20130729-001 (SMTL).
 2. Fluid handling and retention properties with Viscous test Fluid Mepilex XT, Report No. 20130515-001/20130104-004 (MHC).
 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005.
 4. Upton, D, Solowiej, K. Pain and stress as contributors to delayed wound healing. Wound Practice and Research 2010;18(3):114-122.
 5. Upton, D, Solowiej, K. The impact of atraumatic vs conventional dressings on pain and stress. Journal of Wound Care 2012;21(5):209-216.
 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congressof the WUWHS, Toronto, Canada, 2008.
 7. White R. A Multinational survey of the assessment ofpain when removing dressings. Wounds UK, 2008.
 8. Eager CA. Comparison of two foams through the measurement of healing time, frequency of dressing changes and peri wound status. Poster presentation. Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, 2001.
 9. Biocompatibility Evaluation, Filed in MHC.
Sdílet

Doporučené produkty

Tubifast™ s technologií 2-Way ...
Tubifast™ s technologií 2-Way ...

Novinka Tubifast™ s technologií 2-Way Stretch® společnosti Mölnlycke HealthCare...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Ag
Mepilex® Ag

Mepilex® Ag je pěnové krytí určené pro středně exsudující akutní či chronická...

Mepilex<sup>&reg;</sup> Border
Mepilex® Border

Mepilex® Border je pěnové krytí vše v jednom, u něhož je prokázáno, že...

Čtěte více

Úspěšná léčba

Při správném zhodnocení rizik mohou být pacienti s vysokým rizikem vzniku...