Podchlazení pacienta

Perioperační hypotermie

Podchlazení v průběhu operace, neboli perioperační hypotermie, nastává tehdy, když před chirurgickým výkonem, v jeho průběhu anebo po něm výrazně poklesne teplota tělesného jádra. Jedná se o běžnou, ale preventabilní komplikaci chirurgických výkonů, k níž nejčastěji dochází po podání celkové anestezie. Z klinických studií i zkušeností praktických lékařů je více než zřejmé, že pacientům velmi prospívá zahřívání před operací, v jejím průběhu a po ní.

Vlivem podchlazení v průběhu operace se vyhlídky pacientů zhoršují a narůstá incidence infekcí v místě chirurgického výkonu, srdečních komplikací, ale i běžnějších komplikací v podobě krvácení. Dalšími důsledky spojenými s perioperační hypotermií jsou stres a nepohodlí pacienta, zvýšení nákladů na léčbu a prodloužená doba hospitalizace. Předoperační zahřátí pacienta, jehož cílem je zvýšit tělesnou teplotu a snížit pokles teploty tělesného jádra během zákroku, jakož i aktivní zahřívání v samotném průběhu zákroku prokazatelně účinně zabraňují podchlazení v průběhu operace.

Doporučené produkty

BARRIER® EasyWarm®

Účinné a průběžné zahřátí pacienta pomáhá omezit riziko podchlazení. Omezuje...

BARRIER® EasyWarm®+

Přikrývka BARRIER® EasyWarm®+ dosáhne provozní teploty přibližně za 30...

Více informací

Rizika a důsledky hypotermie

Podchlazení je běžným a známým průvodním jevem operace, k němuž může dojít...

Klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost...

Klinická studie hodnotící bezpečnost a účinnost aktivní samozahřívací přikrývky...

Jak použít BARRIER® EasyWarm®

Naučte se správně používat aktivní samozahřívací přikrývku BARRIER® EasyWarm®...

Jak použít BARRIER® EasyWarm®+

Naučte se správně používat aktivní samozahřívací přikrývku BARRIER® EasyWarm®+...