Zákaznické sety ProcedurePak®

Lepší péče pro více pacientů

Zákaznické sety na zakázku ProcedurePak® pomáhají snižovat náklady, šetří čas a zvyšují kvalitu poskytované péče. ProcedurePak® je komplexní řešení, jež v sobě zahrnuje prostředky pro konkrétní chirurgické výkony, maximální bezpečnost, flexibilní logistiku a dodávky, jakož i průběžnou podporu a školení.

Zákaznické sety ProcedurePak®

ProcedurePak®

Zákaznické sety na zakázku ProcedurePak® obsahují všechny jednorázové komponenty...

Více informací

Efektivita na operačním sále

V době seškrtávání státních rozpočtů a snižování úhrad je valná většina...

Rizika a důsledky hypotermie

Podchlazení je běžným a známým průvodním jevem operace, k němuž může dojít...