ProcedurePak®

Sety ProcedurePak® redukují čas nezbytný k předoperační přípravě na polovinu

Zákaznické sety na zakázku ProcedurePak® obsahují všechny jednorázové komponenty potřebné pro konkrétní chirurgický výkon. Sety ProcedurePak® nahrazují velký počet jednotlivě zabalených komponentů, čímž výrazně přispívají k úspoře času a nákladů u chirurgických výkonů malého i velkého rozsahu. Čas potřebný k přípravě na chirurgické výkony lze ve srovnání s tradiční předoperační přípravou zkrátit o více než polovinu.

Výběr z více než 5 000 komponentů od předních dodavatelů umožňuje přizpůsobit trej přesně podle vašich potřeb

Všechny komponenty a balení odpovídají nejpřísnějším normám a zaručují tak bezpečnost pacientů i personálu

Mohou zkrátit dobu odbavení pacientů a potažmo i práci přesčas

Prokazatelná úspora času, úsilí i nákladů

Výrazné snížení množství odpadu

Méně plýtvání díky minimální chybovosti při výběru instrumentária

Až 59% úspora času se sety na zakázku ProcedurePak®

„Po zavedení setů Procedurepak® jsme dosáhli 18procentního nárůstu počtu operací a optimalizace procesů. Zredukovali jsme přesčasy na operačním sále a zvýšili bezpečnost pacientů,“ říká profesor Michael Greiling
z Německého institutu pro řízení pracovních toků ve zdravotnictví (IWiG).

Výsledky multicentrické studie provedené v pěti evropských nemocnicích svědčí o výrazném zvýšení efektivity v souvislosti s použitím setů na zakázku ProcedurePak.

V jedné ze sledovaných nemocnic bylo v daném roce použito 11 různých typů setů při celkem 2 785 zákrocích. Zdroje uvolněné díky úsporám času a nákladů a optimalizaci procesů umožnily provést o 500 zákroků více než v předchozím roce, což představuje nárůst o 18 %.

V jiné nemocnici se počet chirurgických výkonů zvýšil o 37,5 % ze 40 na 55 za den.

Studii realizoval Německý institut pro řízení pracovních toků ve zdravotnictví (IWiG) pod vedením profesora Dr. rer. oec. Michaela Greilinga v roce 2009.

Zesílené a vylepšené bezpečnostní standardy

Sety na zakázku ProcedurePak® pomáhají snižovat riziko infekce. Díky menšímu počtu balení, která je třeba otevřít, se snižuje počet aseptických chyb. A jelikož se zkracuje doba pobytu pacienta na operačním sále, snižuje se tím také doba expozice. Jeden z pěti setů na zakázku prodaných v Evropě je set ProcedurePak® a každý rok se bez nich neobejde více než 3,5 milionu chirurgických výkonů. Všechny sety ProcedurePak® plně vyhovují příslušným standardům v oblasti kvality i dalším zákonným normám.

Nejmodernější balicí technologie splňují veškeré požadavky platných norem i moderních počítačových systémů řízení, čímž je zaručeno, že finální produkt bude dodán v souladu s vašimi specifikacemi.

  • Přehledné značení umožňuje snadnou a rychlou kontrolu obsahu
  • Štítky jsou snímatelné pro zjednodušení administrativy
  • Plná zpětná vysledovatelnost v případě stažení výrobku nebo hlášení stížností

 

Náš komplexní přístup k zajišťování bezpečnosti pro vás a vaše pacienty zahrnuje složité procesy od schvalování komponentů, kontrol během výrobního procesu, balení a značení, až po sterilizaci finálního produktu. Zvýšená bezpečnost posiluje důvěru a pomáhá personálu dosahovat nejvyšších pracovních výkonů. 

  1. Greiling M.: A multinational case study to evaluate and quantify time-saving by using custom procedure trays for operating room efficiency. Plakátová prezentace na 23. kongresu European Association of Hospital Managers (Evropské asociace ředitelů nemocnic), Curych, Švýcarsko, září 2010.
  2. Program zákaznických referencí
  3. Studii realizoval Německý institut pro řízení pracovních toků ve zdravotnictví (IWiG) pod vedením profesora Dr. rer. oec. Michaela Greilinga v roce 2009.
  4. Údaje o trzích (interní informace)
  5. Údaje o prodejích (interní informace)

Školení a podpora

Náš expertní tým vám bude pomáhat při zavádění a nastavování všech procesů a podle potřeby vám poskytne podporu a poradenství ze zázemí firmy i přímo na místě.

Může vám pomoci nalézt nové možnosti zvýšení časové a finanční efektivity, díky kterým pak budete moci dosáhnout ještě vyšších úspor.

  • Součástí odborného poradenství a asistence je i náš tým kvalifikovaných perioperačních sester, které poskytují podporu přímo v evropských nemocnicích v objemu přes 70 000 hodin ročně.
  • Konzultace při navrhování treje vám pomohou nalézt co nejlepší řešení, které by co nejefektivněji splnilo vaše potřeby.

Spolehlivý partner

Mölnlycke Health Care už více než 35 let určuje směr při přechodu od chirurgických roušek a plášťů na více použití k jednorázovým. Za roky své existence jsme si byli schopni udržet vedoucí pozici na trhu, a to díky vývoji produktů zaměřených na zákazníka, vysoce kvalitním produktům i zkušenému a kvalifikovanému personálu.

Dlouhodobě se snažíme o to, aby naše činnost měla co nejmenší dopad na životní prostředí, aniž by se to negativně odrazilo na efektivitě a spolehlivosti našich výrobků a služeb. Počínání ohleduplné k životnímu prostředí je prioritou pro výrobu a všechny naše provozy po celém světě.

Přečtěte si více informací o přínosech zvýšení efektivity na operačním sále životnímu prostředí

Sdílet

Více informací

Efektivita na operačním sále

V době seškrtávání státních rozpočtů a snižování úhrad je valná většina...

Naše řešení all inclusive pro optimalizaci...

Se sety ProcedurePak® a souvisejícími službami poskytovanými společností...

Méně odpadu – více ekologických výhod

Zvyšování efektivity na operačních sálech jde ruku v ruce se zaváděním...