Mölnlycke Health Care

Výzkum ukazuje, že používání krytí může zvýšit účinnost prevence proti dekubitům

Autor Mölnlycke Health Care, listopadu 2 2016Publikováno v Mölnlycke Health Care

Dekubity jsou i dnes stále nelehkým problémem pro pacienty a zdravotníky po celém světě. Preventivní opatření založená na důkazech mohou nicméně riziko vzniku dekubitů snížit a současně pomoci snížit také náklady na zdravotní péči. Ve vůbec první zprávě dokumentující odbornou shodu ohledně role krytí v prevenci dekubitů (tzv. „consensus document“), kterou vydala organizace World Union of Wound Healing Societies (WUWHS) a jejíž vznik podpořil vzdělávací grant společnosti Mölnlycke Health Care,1 předkládá jedenáct předních odborníků důkazy svědčící pro použití krytí společně se standardními opatřeními pro prevenci dekubitů.

 Florencie, Itálie, 27. září 2016

Dnes byla na kongresu WUWHS ve Florencii poprvé představena zpráva WUWHS s názvem Role of dressings in pressure ulcer prevention („Role krytí v prevenci dekubitů“). Kromě toho, že autoři dokumentu vyzdvihují kladné zdravotní i ekonomické přínosy používání polyuretanového pěnového krytí v rámci prevence dekubitů, předkládají také návod pro klinické pracovníky ohledně správného používání krytí a zdůrazňují, že je potřeba zvážit jeho využití jako doplňku standardní prevence dekubitů.

 

Dekubity jsou lokalizovaná poranění kůže a/nebo hlouběji uložených měkkých tkání, která většinou vznikají v důsledku tlaku v kombinaci se třemi dalšími faktory: střižnými silami, třením a mikroklimatem (teplota a vlhkost).2 Představují nelehký problém a mají značně negativní dopad na zdraví a kvalitu života pacientů. Míra prevalence dekubitů je podle dostupných zpráv až 29,9 %v pečovatelských domech a 23 % v nemocnicích napříč Evropou a Severní Amerikou3 a jen v USA stojí podle odhadů dekubity nemocniční sektor 11 miliard USD ročně.2

„Pochopení závažnosti ekonomického, zdravotního a sociálního dopadu dekubitů zintenzivnilo snahu o omezení jejich výskytu. Navzdory tomu se stále objevují. Doufáme, že zpráva WUWHS pomůže klinickým pracovníkům a správcům zdravotnických rozpočtů pochopit roli krytí v prevenci dekubitů a také to, která krytí mohou působit jako ochrana proti vzniku dekubitů a kteří pacienti z toho mohou těžit.“ – Profesor Nick Santamaria, předseda hlavní expertní pracovní skupiny stojící za zprávou WUWHS a profesor ošetřovatelského výzkumu, Translational Research, University of Melbourne a Royal Melbourne Hospital, Austrálie.

Z 23 klinických studií zkoumaných ve zprávě WUWHS většina ukázala významný pokles ve výskytu dekubitů poté, co bylo zavedeno používání krytí jako prevence. Velká část vědeckých a klinických důkazů svědčících o přínosech profylaktické aplikace krytí odkazuje konkrétně na vícevrstvé polyuretanové pěnové krytí s technologií Safetac® (Mepilex® Border Sacrum a Mepilex® Border Heel) od společnosti Mölnlycke Health Care. Zpráva dále potvrzuje, že krytí je třeba pacientům aplikovat, jakmile je u nich vyhodnoceno vysoké riziko vzniku dekubitů.

Různá krytí se liší kvalitou a konstrukcí. Je proto důležité vybírat pro prevenci krytí, jejichž účinnost byla prokázána ve spolehlivých vědeckých a klinických studiích. Podle zprávy WUWHS je třeba, aby krytí zmírňovalo účinky čtyř vnějších faktorů, které přispívají ke vzniku dekubitů: tlak, střižné síly, tření a mikroklima. Pochopení toho, jak materiály a konstrukce krytí ovlivňují tyto čtyři faktory, pomáhá najít ideální vlastnosti, které by mělo krytí pro prevenci dekubitů mít. Kliničtí pracovníci by také měli při výběru krytí pro prevenci pamatovat na to, aby bylo dosaženo požadovaného účinku jak proti deformaci hlubokých měkkých tkání, tak proti povrchovým poraněním. 

„Ze všech nákladných a nechtěných vedlejších důsledků péče, kterým lze předejít, se nejčastěji setkáváme právě s dekubity. Zpráva WUWHS přináší důležité poznatky od špičkových expertů z oboru a utvrzuje společnost Mölnlycke Health Care v jejím strategickém zaměření na prevenci dekubitů. – Richard Twomey, generální ředitel společnosti Mölnlycke Health Care.

Stáhnout zprávu - česká verze bude brzy k dispozici

(pdf 264 KB)

Další informace vám poskytne:

Thomas Rundvist, manažer pro globální marketingovou komunikaci – prevence
E-mail: thomas.rundqvist@molnlycke.com
Tel.: +46 737 73 3727

 

Literatura:

1. World Union of Wound Healing Societies. Consensus document. Role of dressings in pressure ulcer prevention. Wounds International, 2016.

 2. National Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer Advisory Panel and Pan Pacific Pressure Injury Alliance. Prevention and treatment of pressure ulcers: clinical practice guideline. In: Haesler, E. (ed). Cambridge Media, 2014.

 3. Demarre, L., Van Lancker, A., Van Hecke, A., Verhaeghe, S., Grypdonck, M., Lemey, J., Annemans, L., Beeckman, D. The cost of prevention and treatment of pressure ulcers: a systematic review. International Journal of Nursing Studies 2015; http://dx.doi.org/10.1016/j.jnurstu.2015.06.006

Sdílet

více z této kategorie

XI. výroční konference DebRA ČR

V pátek 4.dubna proběhla v Brně již XI. výroční konference DebRA ČR. Záštitu...

Nové webové stránky již v 18 dalších...

Internet se stal v dnešní době hlavním zdrojem získávání informací pro...

Nové operační oblečení

Většina z nás při rozhodování, co si obléct na sebe, ocení možnost výběru tak, aby to správně podtrhlo...

Novinky v oblasti hojení ran

V roce 2015 uvádí společnost Mölnlycke Health Care na český trh hned tři...

E-learning

Neřízená perioperační hypotermie je špatná. Proč se dozvíte v  e-learningovém kurzu společnosti...

Partnerství s dekubity EU

I v letošním roce pokračuje Mölnlycke Health Care v exklusivním partnerství...

Naše účast na XIV. kongrese hojení ran

XIV. celostátní kongres v Pardubicích (21. - 22. ledna 2016) I letos se...

Partnerství s Žilní poradnou

Mölnlycke Health Care se letos stala třetím z partnerů oblíbeného portálu...

Nová továrna ProcedurePak® v Havířově

V Havířově v České republice, jsme položili základní kámen při stavbě Mölnlycke...

Kurzy hojení ran

Společnost Mölnlycke Health Care připravila na letošní rok ve spolupráci s časopisem Florence sérii...

Mölnlycke pomáhá

V roce 2015 jsme navázali spolupráci s neziskovou organizací Popálky.cz, která pomáhá  lidem po...

IV. MEZINÁRODNÍ SETKÁNÍ ODBORNÍKŮ ANEB...

I letos se konalo tradiční, již IV. mezinárodní setkání odborníků specializovaných...

Mölnlycke Magazín

Milé čtenářky a čtenáři, kolegyně a kolegové, dovolte, abychom vám představili úvodní číslo Mölnlycke...

Kilometry pro DEBRU s Mölnlycke Health...

Ve dnech 26. a 27. ledna 2017 proběhl v Pardubicích XV. celostátní kongres...

V Havířově byla slavnostně otevřena...

Mölnlycke dnes v průmyslové zóně Dukla v Havířově-Dolní Suché slavnostně...

Mölnlycke nabízí příležitosti pro nezávislý...

Naše společnost staví na důkazech, proto spouštíme program na podporu nezávislých...

Prevence dekubitů v metropolitní televizi...

Náš tým divize hojení ran i nadále zvyšuje povědomí veřejnosti o důležitosti...

Novinky v prevenci dekubitů

Profylaktická krytí v roce 2018 Zasvěceným pravděpodobně nemusíme připomínat,...