Ošetřování ran

Klinické studie ukazují, že krytí hraje důležitou roli v prevenci vzniku dekubitů

Autor Mölnlycke Health Care, června 17 2014Publikováno v Ošetřování ran

Dekubity vzniklé v lůžkových zařízeních jsou pro lékaře velkou výzvou. Jsou-li podchyceny brzy, mohou být také rychle léčeny, ale pokud jsou ponechány bez povšimnutí, můžou být velmi bolestivé a pacienty dále oslabovat. Jejich výskyt může mít také významný finanční dopad na systém zdravotní péče (náklady na léčbu jednoho pacienta se ve Velké Británii pohybují v rozmezí od 1 064 £ (I. stupeň) po 10 551 £ (IV.stupeň).

Dekubity se mohou vytvářet v důsledku mnoha faktorů, včetně mechanických účinků tlaku, smyku, tření a/nebo vlhkosti na kůži. Na akutních příjmech a na jednotkách intenzivní péče, kde pacienti jsou pacienti kvůli primárním život ohrožujícím okolnostem, jsou tyto faktory častější než v jakékoli jiné části nemocniční péče.

Rok důkazů: Výsledky randomizované kontrolované studie
V případě tradičních řešení prevence dekubitů, včetně použití speciálních matrací, polohování pacienta, doplňkové výživě a samozřejmě pravidelné kontroly kůže na predilekčních místech, dochází i tak ke vzniku dekubitů v cca 13%.

Studie profesora Nicka Santamarii z University of Melbourne a Královské nemocnice v Melbourne, nedávno zveřejněná v International Wound Journal, nyní prokázala, jak významnou úlohu hrají v prevenci dekubitů měkká pěnová krytí se silikonem, jako jsou Mepilex® Border Sacrum a Mepilex® HeelodMölnlycke Health Care na jednotkách intenzivní péče a akutních příjmech.

Studie sledovala 440 kriticky nemocných pacientů, kteří byli přijati na akutní příjem a následně převedeni na jednotky intenzivní péče. Krytí Mepilex® Border Sacrum a Mepilex® Heel  byly použity u pacientů ve intervenční skupině (221 pacientů), kůže byla denně kontrolována a krytí se měnilo každé tři dny. U pacientů v kontrolní skupině (219 pacientů) byly zachovány všechny standardní postupy prevence dekubitů.

U pacientů v intervenční skupině vzniklo 5 dekubitů, incidence 3,1%, v kontrolní skupině vzniklo 20 dekubitů, incidence 13,1%.

Kromě snížení počtu dekubitů vědci také uvádějí, že léčba byla efektivní i z hlediska nákladů. Celkové náklady na léčbu pacientů v kontrolní skupině byly 25 173 $, zatímco celkové náklady na léčbu v intervenční skupině byl pouze 6 920 $, tedy více než o 70% nižší.

Profesor Nick Santamaria z University of Melbourne a Royal Melbourne Hospital komentuje výsledky své studie takto:

"Výsledky této rozsáhlé randomizované kontrolované studie ukazují, že včasnou intervencí bezprostředně poté, co se pacient dostane do nemocnice, jsme schopni ochránit tuto zranitelnou skupinu po celou dobu jejich pobytu v nemocnici. To zahrnuje čas strávený na příjmovém oddělení i následně na operačním sále. Krytí od Mölnlycke Health Care nabízí klinickým pracovníkům další významný nástroj pro redukce nově vzniklých dekubitů. "

Tod Brindle oceněn za práci v oblasti prevenci dekubitů
Tod Brindle, konzultant v oboru hojení ran na Virginia Commonwealth University Health a jeden z průkopníků prosazování procedurálních změn, které pomáhají snižovat výskyt nových dekubitů v nemocnicích, byl oceněn za svou práci asociací American Nurses Credentialing Center (ANCC). Nedávno mu byla také udělena cena ANCC Sestra roku za jeho výrazný podíl na zavedení změn do nemocniční praxe, které vedly ke snížení nově vzniklých dekubitů z 8% na 2,4%.

Jill McLean, Global Therapy Manager pro prevenci v Mölnlycke Health Care, řekla:

"Jsem velmi potěšena inovativní a originální prací Toda Brindla, který používáním krytí Mepilex Border v prevenci dekubitů položil základy silných ​​klinických důkazů, které mohou být použity jako nové standardy praxe a mohou zabránit novým po celém světě."

21.listopadu 2013: Stop Pressure Ulcer Day
Mölnlycke Health Care je hrdá, že může podporovat evropský Den proti dekubitům, který se koná dne 21. listopadu 2013.

Pro další rok bude Mölnlycke Health Care pořádat webové semináře na podporu Dne proti dekubitům. Akce s názvem "Rok důkazů" se zaměří na klinické studie publikované během posledních dvanácti měsíců, se zvláštním zaměřením na využití krytí jako prostředku pro prevenci vzniku dekubitů. Jaké jsou příčiny, které přispívající ke vzniku dekubitů? Jakou úlohu mohou hrát krytí  prevenci? Může se použití krytí stát novým standardem péče?

To jsou některé z otázek, které profesorka Carol Dealey z univerzity v Birminghamu bude diskutovat v průběhu semináře zaměřeného na řešení založené na důkazech. Mezi dalšími řečníky budou profesor Nick Santamaria, Evan Call a Tod Brindle.

 

 

Sdílet