Nový projekt na Slovensku

Na Slovensku zahájen nový projekt

října 23 2014

V rámci rozšiřování našich aktivit na Slovensku a získávání dalších obchodních příležitostí jsme zahájili úzkou spolupráci se sítí slovenských Agentur domácí péče. Tato síť představuje 60 místních organizací se 180 pracovníky a 2/3 její činnosti pokrývá péče o ošetřování chronických ran, především bércových vředů a dekubitů. Na jejich letošní výroční konferenci v říjnu v Martine jsme jako jediná firma z oblasti Wound Care dostali prostor pro půldenní vzdělávací blok o zásadách správného ošetřování chronických ran. Celý seminář vedla naše kolegyně Jana Dvořáková, Ministerstvem zdravotnictví certifikovaný Wound Manager. Účastnice ocenily především ucelený pohled na problematiku a praktická doporučení demonstrovaná na konkrétních příkladech.

Díky této aktivitě se MHC stalo strategickým partnerem pro Agentury domácí péče a již nyní připravujeme sérii další akcí pro příští rok, kde chceme více zapojit i lokální přednášející z řad lékařů.