Skip to Main Content
Hledám

Oznamte stížnost na výrobek nebo nežádoucí příhodu

Ve společnosti Mölnlycke se snažíme prosazovat své celosvětové renomé výrobce bezpečných, snadno použitelných, spolehlivých a efektivních výrobků splňujících příslušné požadavky. Pokud jste při použití některého z našich výrobků zaznamenali potenciální problém s kvalitou, nežádoucí příhodu nebo podezření na vedlejší účinky, je důležité, abyste nás o tom co nejdříve informovali.

Oznámením svých poznatků nám pomůžete zajistit budoucí bezpečnost a spokojenost zákazníků, neboť oznámené skutečnosti prošetříme a bude-li třeba, dáme vše do pořádku.

mobilní telefon

Postup oznamování

  • Obraťte se na místní oddělení Péče o zákazníky a do řádku předmětu e-mailu uveďte: Stížnost na výrobek/hlášení nežádoucí příhody

Výrobek včetně obalu prosím uschovejte pro budoucí použití a poskytněte nám co nejvíce podrobností.
Veškeré informace, které nám předáte, mohou být použity k prošetření události a budou pokládány za přísně důvěrné.

Vyžaduje-li stav neodkladné lékařské ošetření, kontaktuje prosím místní záchrannou službu nebo zdravotnické pracovníky.

 

Kontaktujte nás
Vyberte trh 

Vyberte svůj trh