Skip to Main Content
Hledám

Vysvětlení symbolů

Značení společnosti Mölnlycke Health Care je navrženo tak, aby splňovalo všechny platné mezinárodní normy a směrnice. Tam, kde je to možné, společnost, Mölnlycke Health Care informuje uživatele o požadavcích, vlastnostech produktů a způsobech manipulace a skladování pomocí symbolů. V tomto dokumentu je uveden seznam symbolů, které se mohou vyskytovat na štítcích produktů, společně s jejich významy.

hidden1hidden2

Definice a symboly jsou reprodukovány z norem s řádným svolením švédského institutu pro normy (www.sis.se), tel.: +46 (0)8 555 523 10), což je vlastník a vlastník autorských práv norem.

blobid2.jpg

Kontaktujte nás