Skip to Main Content
Hledám

Zákonná podpora a informace o produktu

Produkty a řešení v Mölnlycke jsou navrženy tak, aby zlepšovaly výkonnost ve zdravotnictví. Normy, nařízení a nedílná součást našeho procesu vývoje.

Vysvětlení symbolů

Značení společnosti Mölnlycke Health Care je navrženo tak, aby splňovalo všechny platné mezinárodní normy a směrnice. Tam, kde je to možné, společnost, Mölnlycke Health Care informuje uživatele o požadavcích, vlastnostech produktů a způsobech manipulace a skladování pomocí symbolů. V tomto dokumentu je uveden seznam symbolů, které se mohou vyskytovat na štítcích produktů, společně s jejich významy.

Symbolů

Kontaktujte nás
Vyberte trh 

Vyberte svůj trh