Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2
Vysvětlení symbolů

Značení společnosti Mölnlycke Health Care je navrženo tak, aby splňovalo všechny platné mezinárodní normy a směrnice. Tam, kde je to možné, společnost, Mölnlycke Health Care informuje uživatele o požadavcích, vlastnostech produktů a způsobech manipulace a skladování pomocí symbolů. V tomto dokumentu je uveden seznam symbolů, které se mohou vyskytovat na štítcích produktů, společně s jejich významy.

Symbolů

Kontaktujte nás