Skip to Main Content
I'm looking for

Venózní bércový vřed

Venózní bércové vředy a chronická žilní nedostatečnost představují z celosvětového hlediska významný problém. Klíčem k úspěšnému zvládání tohoto stavu je kompresivní terapie .

žena provozující horskou turistiku
Léčba venózních bércových vředů (UCV, ulcus cruris venosum)

Základní příčinou venózních bércových vředů (UCV) je žilní choroba. Bércové vředy se nevyvinou u všech lidí s cévními problémy, ale všichni pacienti s bércovými vředy vykazují známky a příznaky žilní choroby, které již nějakou dobu přetrvávají .

Znalosti

Lepší přehled

'References'

Share this page on social media

Kontaktujte nás
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.