Skip to Main Content
Hledám

Mölnlycke nabízí příležitosti pro nezávislý výzkum

Mölnlycke nabízí příležitosti pro nezávislý výzkum
Mölnlycke nabízí příležitosti pro nezávislý výzkum

Mölnlycke nabízí příležitosti pro nezávislý výkum

 

Naše společnost staví na důkazech, proto spouštíme program na podporu nezávislých výzkumných projektů, které přinesou nové poznatky a přispějí novými důkazy k těm stávajícím.

Je celá řada zdravotnických pracovníků, kteří nosí v hlavě myšlenku na možnou studii s využitím našich produktů. Tyto nápady vítáme jako příležitost k rozšíření znalostí o bezpečnosti a efektivitě našich produktů a skutečné hodnotě, kterou přináší pacientům a zdravotnické komunitě. Vytvořili jsme proto postup na posouzení těchto studií z podnětu výzkumníků (Investigator Initiated Studies, IIS) a také podpůrnou infrastrukturu v podobě výzkumných grantů a dodávek produktů.

Podpora nezávislého výzkumu

Nabízíme podporu nezávislým vědcům v oblasti zdravotnictví, klinické medicíny nebo ekonomie zdraví, kteří plánují studie typu IIS na témata relevantní pro naši činnost, jako je například management ran, prevence dekubitů nebo chirurgická řešení. Studie se mohou zabývat jakýmkoli aspektem léčby nebo péče o pacienta. Žádost ve formě abstraktu nebo úplného protokolu lze snadno podat prostřednictvím naší webové stránky https://www.molnlycke.com/about-us/investigator-initiated-studies-program/. Nově vytvořená komise Global IIS Committee poté návrhy posoudí a zhodnotí jejich potenciální vědecký přínos a relevantnost. Není třeba zdůrazňovat, že všechny kroky pro odevzdávání a posuzování žádostí jsou zachycené ve standardním pracovním postupu.

Zajímavá vědecká spolupráce

„Tato iniciativa by mohla vést k plodné spolupráci s klinickými pracovníky a výzkumníky v oblasti ekonomie zdraví a přinést nápady na nové studie do budoucna,“ říká Raphael Tan, Chief Medical Officer. „Máme nesmírnou radost, že můžeme požádat nezávislé výzkumníky z celého světa o zajímavé a promyšlené návrhy na studie. Těšíme na zajímavé projekty, které nás v budoucnu čekají.“

Sdílet na sociálních médiích

Kontaktujte nás
Vyberte trh 

Vyberte svůj trh