Skip to Main Content
Hledám

Novinky v prevenci dekubitů

Mepilex Border Sacrum
Novinky v prevenci dekubitů

Profylaktická krytí v roce 2018

Zasvěceným pravděpodobně nemusíme připomínat, že právě produkty Mölnlycke stály u zrodu myšlenky používat krytí v prevenci dekubitů. Jako doposud jediné svého druhu mají Mepilex Border Heel a Mepilex Border Sacrum svou účinnost potvrzenu nejen laboratorními testy, ale také řadou randomizovaných klinických studií a metaanalýz.

A protože pozorně nasloucháme názorům zdravotníků na naše produkty, tak právě na základě připomínek sester, které s krytím pracují, se oba produkty (Mepilex Border Heel, Mepilex Border Sacrum) výrazně obměnily. Změnil se nejen tvar, který nyní více odpovídá potřebám prevence dekubitů, ale přibyly i další „vychytávky“, které umožní personálu lépe s krytí manipulovat a dosahovat tak lepších klinických výsledků. Oba tyto nové produkty jsme za velkého zájmu představili letos v lednu na Konferenci hojení ran v Pardubicích.

Polohovací pomůcky

Mölnlycke ovšem nezůstává v oblasti prevence dekubitů jen u krytí. Před časem totiž proběhla akvizice americké firrmy Sundance Solutions, předního světového výrobce polohovacích pomůcek a prostředků pro prevenci dekubitů, a tímto krokem jsme do našeho portfolia získali velmi unikátní antidekubitní pomůcky. Nejenže výrazně snižují riziko vzniku dekubitů, ale v neposlední řadě také ohromně ulehčují práci zdravotnickému personálu při péči o rizikové pacienty na jednotkách intenzivní péče. Jedná se především o silikonové podložky Z-Flo, které jsou velmi univerzální a dají se vytvarovat podle potřeby tak, aby odlehčily požadovanou část těla. Personál tak nemusí přemýšlet, jaký tvar nebo velikost musí ze skladu vyzvednout, ale může si podložku sám uzpůsobit místu a části těla, kde ji zrovna potřebuje použít.

Další zajímavý produkt je antidekubitní polohovací systém Tortoise, který slouží jednak k odlehčení predilekčních míst, ale také napomáhá k jednodušší manipulaci s pacientem na lůžku. Polohování imobilního pacienta pak s jeho pomocí zvládnou i pouhé dvě osoby. Manipulace s s případným obézním pacientem je tak daleko snazší a ošetřovatelský personál je tak chráněn před velmi častými zdravotními komplikacemi jako jsou bolesti zad atd. Další výhodou těchto pomůcek je jejich použitelnost i v případě vyšetření pacienta na MRI, RTG nebo CT.

Tyto pomůcky dosud v Evropě nebyly k dispozici a proto nás těší, že je již od ledna můžeme nabízet i českým a slovenským nemocnicím. Stejně dobře se ale uplatňují i v dalších zdravotnických zařízeních jako jsou domovy důchodců, Léčebny dlouhodobě nemocných nebo rehabilitační ústavy. Zkrátka všude tam, kde jsou pacienti ohrožení vznikem dekubitů.

Jak tyto polohovací pomůcky, resp. antidekubitní systém fungují, se můžete podívat zde:

Sdílet na sociálních médiích

Kontaktujte nás
Vyberte trh 

Vyberte svůj trh