Skip to Main Content
Hledám

Ceníme si každého, kdo pro nás pracuje

Snažíme se zajistit bezpečnost a zdraví všech našich zaměstnanců a poskytnout jim šanci rozvinout svůj veškerý potenciál, ať už pracují kdekoli. 

Kolegové v jednom z našich výrobních závodů na sety Mölnlycke Procedure Trays v České republice
Kolegové v jednom z našich výrobních závodů na sety Mölnlycke Procedure Trays v České republice

Skvělé pracovní prostředí

Věříme ve vytváření prvotřídního pracovního prostředí, v němž sehrává klíčovou roli individuální a etické chování . Naši lidé mají vše, co potřebují k poddávání nejlepších výkonů v dlouhodobém horizontu. Vzdělávací programy se snaží navázat na silné stránky osob, aby získaly dovednosti a znalosti pro vlastní rozvoj. Snažíme se zajistit uspokojující profesní uplatnění v organizaci, kde mohou lidé své talenty uplatnit. Usilujeme také o vytvoření různorodé kombinace osob rozmanitých kultur, odlišného věku, geografického původu a pohlaví, abychom reflektovali svět, v němž působíme, a podpořili inovativní myšlení v celé společnosti.

Bezpečnost a zdraví při práci

Ve společnosti Mölnlycke jsme odhodláni zajistit zaměstnancům, dodavatelům a návštěvníkům zdravé a bezpečné prostředí ve všech výrobních závodech po celém světě. Neustále pracujeme na odstraňování potenciálních rizik na pracovištích, monitorování bezpečnosti a dodržování příslušných zákonů všude, kde působíme.

Náš přístup k ochraně zdraví a bezpečnosti

Přijímáme proaktivní opatření zamezující nehodám ve všech našich provozech a zajišťujeme soulad s místními zdravotními a bezpečnostními předpisy.

V každé naší továrně je ustanoven tým ochrany zdraví a bezpečnosti tvořený vzorkem zaměstnanců, kteří se pravidelně scházejí, aby o problematice ochrany zdraví a bezpečnosti diskutovali a doporučovali opatření zamezující nehodám. Podporujeme také spolupráci mezi našimi výrobními závody, abychom mohli osvědčené postupy sdílet a dosahovat zlepšení v celé společnosti. Zástupci pro oblast péče o ochranu životního prostředí, a bezpečnost a ochranu zdraví při práci z každého výrobního závodu se každoročně scházejí s regionálním a globálním managementem, aby prodiskutovali problémy a sdíleli nápady.

Naše zásady ochrany zdraví a bezpečnosti

Naše zásady ochrany zdraví a bezpečnosti jsou součástí našeho širšího poslání zamezovat újmám a poskytovat bezpečná lékařská řešení pro zdravotnické pracovníky i pacienty. Tytéž zásady nás rovněž zavazují k udržování zdraví, bezpečnosti a blahobytu našich zaměstnanců i celé společnosti:

  • dodržováním veškerých příslušných zákonů a předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti při práci,
  • zajištěním postupů, jež zaměstnancům umožní zvládání zdravotních či bezpečnostních otázek a poskytováním školení ke zvýšení informovanosti všech zaměstnanců,
  • stanovením cílů v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti s jejich revidováním pro dosažení trvalého zlepšování s minimalizací rizik a ohrožení

Plnění požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Každý měsíc systematicky monitorujeme a měříme plnění požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví. Výsledky prezentujeme a komentujeme ve zprávách pro náš management na základě srovnání s našimi globálními cíli, jež se týkají následujících faktorů:

  • ukazatel LTA (lost time accidents) na milion pracovních hodin
  • ukazatel LTD (lost time days) na milion pracovních hodin
  • ohlášené skoronehody
  • napravené skoronehody

Sdílet na sociálních médiích

Kontaktujte nás
Vyberte trh 

Vyberte svůj trh