Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2

Další informace o produktu

Kdy používat roušky BARRIER s otvorem

Roušky s otvorem můžete používat při celé řadě výkonů, například v oftalmochirurgii a při menších chirurgických zákrocích.

Jak používat roušky BARRIER s otvorem

Pokyny k rouškování pro variabilní adhezivní sterilní roušky BARRIER č. 706620 a 706630 a roušky operačního setu Mölnlycke Procedure Tray č. 970662 a 970663.

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Znalosti

Lepší přehled
hidden1hidden2
Kontaktujte nás
Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.