Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2

Další informace o produktu

Kdy používat Mepilex Border Sacrum

Léčba

Krytí Mepilex Border bylo navrženo k ošetřování široké škály exsudujících ran, jako jsou dekubity, bércové vředy, diabetické bércové vředy, traumatické rány (např. tržná poranění kůže) a chirurgické rány.

Prevence dekubitů

Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie v USA prokázala statisticky významný účinek krytí Mepilex Border Sacrum při snižování výskytu dekubitů vzniklých při hospitalizaci až o 88 %. Krytí lze aplikovat profylakticky u všech rizikových pacientů . Vědecké studie prokázaly, že krytí Mepilex Border Sacrum působí proti čtyřem vnějším faktorům, jež mohou přispět k rozvoji dekubitů – minimalizací a rozložením střižného napětí a tlaku, snížením tření a udržováním optimálního mikroklimatu .

Poznámka: Používání krytí v rámci profylaktické terapie nenahrazuje potřebu průběžného zpracovávání a dodržování komplexního protokolu prevence dekubitů.

Jak používat Mepilex Border Sacrum

Podrobné pokyny – počáteční aplikace

Podrobné pokyny – opětovná aplikace

hidden1hidden2
hidden1hidden2

Detaily produktu

Číslo výrobkuVelikostVelikost polštářkuKs/baleníKs/karton
282010 16 x 20 cm 120 cm2 10 50
282050 16 x 20 cm 120 cm2 5 40
282410 22 x 25 cm 240 cm2 10 30
282450 22 x 25 cm 240 cm2 5 30
hidden1hidden2

Související produkty Mölnlycke

hidden1hidden2

Znalosti

hidden1hidden2
Lepší přehled

'Reference'

Kontaktujte nás
Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.