Skip to Main Content
Hledám

Další informace o produktu

Kdy používat Mepilex Border Sacrum

Léčba

Mepilex Border Sacrum se používá pro léčbu středně až silně exsudujících ran v křížové oblasti, např. dekubitů nebo chirurgických excizí pilonidálních cyst. Krytí udržuje vlhké prostředí v ráně, které podporuje debridement, takže se zpočátku může zdát, že se rána zvětšila. To je normální a očekávaný stav.

Prevence dekubitů

Nedávná randomizovaná kontrolovaná studie v USA prokázala statisticky významný účinek krytí Mepilex Border Sacrum při snižování výskytu dekubitů vzniklých při pobytu v nemocnici – až o 88 %   Krytí můžete aplikovat v rámci profylaxe u všech rizikových pacientů , jako jsou imobilní osoby, osoby se špatným prokrvením kůže a zhoršeným stavem kůže, na pohotovostech, jednotkách intenzivní péče nebo před dlouhými chirurgickými zákroky a při nich. Vědecké studie prokázaly, že krytí Mepilex Border Sacrum působí proti čtyřem vnějším faktorům, které mohou přispět k rozvoji dekubitů: rozložením střižného napětí a tlaku, snížením tření a udržováním optimálního mikroklimatu .

Poznámka: Používání krytí v rámci profylaktické terapie nenahrazuje potřebu průběžného zpracovávání a dodržování komplexního protokolu prevence dekubitů.

Jak používat Mepilex Border Sacrum

Podrobné pokyny – počáteční aplikace

Podrobné pokyny – opětovná aplikace

Detaily produktu

Číslo výrobkuVelikostVelikost polštářkuKs/baleníKs/karton
282010 16 x 20 cm 120 cm2 10 50
282050 16 x 20 cm 120 cm2 5 40
282410 22 x 25 cm 240 cm2 10 30
282450 22 x 25 cm 240 cm2 5 30

Znalosti

Lepší přehled

'Reference'

Kontaktujte nás
Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.