Skip to Main Content
I'm looking for

Diabetický bércový vřed

Boj s jednou z nejzávažnějších komplikací diabetu.

Pečovatelka sklánějící se nad starším pacientem

Diabetický bércový vřed je běžnou a poměrně závažnou komplikací diabetu mellitu typu 1 a 2. Diabetes je spojen s ischemickou chorobou dolních končetin, neuropatií a deformitami, které vedou k obzvláště vysokému riziku vzniku bércových vředů s malou nadějí na vyléčení.

Kvůli sníženému průtoku krve do dolních končetin jsou diabetické bércové vředy náchylné k nekróze, infekci a zasažení hlubokých tkání včetně kostních. Hodnota počtu amputací korigovaná na věk je podle odhadů u jedinců s diabetem 15x vyšší než u běžné populace  .

Léčba diabetických bércových vředů obvykle sestává z debridementu, ochrany před úrazem, léčby infekce, kontroly exsudátu a podpory hojení .

Znalosti

Lepší přehled

'References'

Share this page on social media

Kontaktujte nás
Select your market

Select your market

Mölnlycke Close

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.